Кадошкино районы Латышовка авылыннан Б?ек Ватан сугышыны 238 кеше кит?, алар арасында 8 хатын-кыз була. 132се сугыш кырында ятып кала (131-ир-ат, 1-хатын-кыз). Батырлыклары ?чен т?б?нд?ге б?л?кл?ре - Сугыш Кызыл Байрагы ордены – бер ??м т?б?нд?ге медальл?р:- За Победу над Германией - 133, За оборону Сталинграда - 27, За оборону Ленинграда - 12, За оборону Севастополя - 3, За отвагу – 68, За боевые заслуги – 42, За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.-185. Хезм?т Кызыл Байрагы ордены - 2.Еллар уза, д?ньяга я?а буыннар кил?. Ватан сугышы бетк?нг? д? инде шактый вакыт узып бара. Тик сугыш хатир?л?ре, дошманга к?кр?к киереп каршы торган, изге ?иребезне илбасарлардан саклап калган, аны? иминлеге ?чен гомерен д? кызганмаган ка?арманнар ?ичкайчан онытылмас.    
Бер кайтмасак, бер кайтырбыз дип китс?л?р д?, к?пме авылдашларыбыз туган туфрагын к?р? б?хетен? иреш? алмады. Алар еракта м??гелек йокыга талдылар. Туган ?ирл?ре ?чен башларын салган бу батырларны онытырга безне? хакыбыз юк. Алар безне? бел?н, безне? арада. Кешелек д?ньясына кайгы - х?ср?т китерг?н Б?ек Ватан сугышы т?мамлануга 68 ел  узса да, аны? ачы кайтавазы ?ле б?ген д? ?зен сиздереп тора. Канлы ут эченд? й?рг?н чал ветераннарыбызны? да саны елдан - ел сир?г?я бара. Б?ек ?и?? к?ненд? аларны?  й?зл?ренд? ??рчак яшь тамчылары ялтырый.
Илебезд? 9 нчы май ?и?? к?не буларак билгел?п ?тел?. Тик шулай да, к?пме еллар узса да, халык х?теренд? Б?ек Ватан сугышы и? авыр,  и? д??ш?тле сугыш буларак сакланыр ??м халкыбызны? кылган батырлыклары ??рвакыт х?рм?т ??м соклану бел?н иск? алына, алыначак. Латыш авылыннан сугышка 238 кеше китк?н булса да, тик 132?? ген? ?и?? байрагын к?т?реп кайталар. Сугыш елларында алдынгы сафта булып, аларга еш кына ?лемне? й?зен? карарга туры килг?н. Латыш урта м?кт?бенд?, Латыш авылыны? администрация жит?кчелегенд? актив р?вешт?, ел саен 9 нчы май к?ненд? Б?ек ?и??г? багышланган б?йр?м утк?рел?. Укучылар сугыш ??м тыл ветераннары бел?н очрашалар, аларга шефлык ярд?ме к?рс?т?л?р, картлык к?нн?ренд? алар ?чен юаныч булырлык концерт ??м бул?кл?р тапшырыла. Очрашулар тир?н эчт?лекле була.  Ветераннар укучыларга ?зл?рене? сугыш чоры ист?лекл?рен ?иткер?л?р…  
Шул ?ыелышта к?кр?кл?рен? орден, медальл?р таккан  ветераннарны к?рг?ч, безг? тыныч тормыш б?л?к итк?н ?чен р?хм?т хисе уяна. Алар безне? авылда сир?г?еп баралар, бары ик?? ген? калдылар: Латыш авылында –  Емагулов Шамиль Х?с?ен улы ??м к?рше  Картлей авылында Сочнов Алексей Иванович.
Чал ч?чл?ренн?н сыйпыйсы, д?нья-дагы и? матур с?зл?р бел?н юатасы, ме? р?хм?т ?йт?се кил? аларга! Д?ньяда яш??че барлык кешене? бер тел?ге бар – туган илд? тынычлык булсын! Аларга м??гелек дан ??м м??гелек х?рм?т! ? безне? бурычыбыз – ул еллардагы халыкны? батырлыгын ?зебезд? онытмыйча, безд?н со? килг?н буыннарга да тапшыру.

Светлана Поташова