2013нче елны “И? матур язу д?ресе» диг?н конкурс Мордовияд? 11нче тапкыр ?тк?релде. Оештыручылар буларак Мордовия м?гариф министрлыгы ??м Мордовияд? “Почта России» филиалы идел?р. Студент, м?кт?п укучыларыны? 200 эшл?ре арасыннан 25?? лауреат ??м ?и??че д?р???сен? мендел?р. 23 район арасында Рузаевкалылар и? активларны? берсе идел?р.
Рузаевканы? 10 м?кт?бене? 8 сыйныф укучысы Мухаева Алинаны? бабасыны? ?тисе – Курск сыгышы батыры Кондров С?миулла Абульла улы турында м?кал?сен «Юлдаш» битл?ренд? бастырган идек. Алинаны? бабасыны? ?тисен? язылган хаты конкурсны? «Истории, легенды и подвиги моей семьи» диг?н номинацияд? призерлар баскычына менг?н. ?и??че ??м призерлар арасында и? к?бесе Рузаевка районы 10 м?кт?пт? башлангыч сыйныф укучыларына тырышып белем бир?че, т?рле грамота ??м б?л?кл?р иясе - Киселева Фариз? Р?хим кызы. ??м ?юри ?гъзалары ?йт?енч?, Рузаевка районы эзл?н?-тикшер? эшл?рен эзлекле алып баралар, алар тик Саранск ш???ре с?н?гать – игътисад (промышленно –экономический) колледжына гына бирешк?нн?р. Шул у?айдан Рузаевка районыны? ике укытучысын – Кисилева Фариза Р?хим кызы ??м Жарёнова Светлана Юрьевнаны Р?хм?т хаты бел?н билгел?г?нн?р.
Ярышны? актуальлеге турында Фариза Р?хим кызы болай диде: «Шундый ярышлар к?н бел?н тал?п ителг?нн?рне? берсе. Балалар яза белерг? тиешл?р. Эпистоляр жанр авыр, ?мма кир?к-ле. Билгеле, б?ген к?р?зле телефон, электрон почтадагы язмалар да грамоталылыкны тал?п ит?. ?мма и? ?ылы, якты язма – ул матур почерк бел?н ак п?хт? каг?зьд?ге хат. Аны бернинди электрон язмага алмаштырып булмый. Хат – ул буыннар диалогы, Ил тарихы, халык м?д?нияты».

Н.Х?лил