Тормышта и? м??име - балалар белемле, ки? м?гъл?матлы, с?л?тле, илен? кир?кле яхшы белгеч ??м туган ?ирен, халкын таныган, белг?н, с?йг?н, башка милл?т кешел?рен д? х?рм?тл?г?н, ?з милл?тен? хезм?т итк?н ш?хес булып ?ссенн?р иде.
21нче октябрь к?нне Старошайгово районы «Отрада» диг?н ш?хси ял йорты ?ирлегенд? ял, с?лам?тлек туплау ??м милли мохитк? чуму лагере эшли башлады. Оештыручылары - «Якташлар» («Земляки») диг?н Мордовия татарларыны? региональ милли- м?д?ни ??мгыятьчелеге ?ит?кчел?ре Рафаиль З?ки улы Аширов, Надия Низаметдин кызы Азисова ??м Проект ?ит?кл?п грант яулаган “Якташлар» ??мгыятьчелегенд?ге яшьл?р бел?н эшл?? секторы ?ит?кчесе Фагим Фатих улы Шафиев. Мордовия м?кт?пл?ренд? укучы с?л?тле татар балалары бер атнага этно-м?д?ни лагерен? юн?лде. К?н программасы бел?н т?рле-т?рле чаралар каралган: туган тел д?ресл?ре, конкурс-викториналар, т?рле юн?лешт? т?г?р?кл?р, милли уеннар, татар дискотекалары, балалар Сабантуе ?тк?р?, яшь талантлар к?че бел?н концерт программасын тормышка ашыру, стена газетасы чыгару ??м башкалар.
Телебезг?, халкыбызга, йолаларыбызга игътибар уятып, укучыларда кешелеклелек, ?д?плелек сыйфатлары т?рбиял?? зур сабырлык тал?п ит?. Алга куелган олы максатларына тугры хезм?т итеп, укучыларны? рухын баетып, татулыкны, иминлекне яклап, гел алга омтылырга тырышалар Рузаевка районы Татар Пешл?се м?кт?бе укытучысы Сания Спартак кызы Саляева бел?н Л?мбер? районы Пензятка м?кт?бе укытучысы Рауза Мокадд?с кызы Юмаева. Безне? б?генге яш?ешебез, уебыз, тел?кл?ребез, гам?лебез максатларыны? берсе – милли телебезне саклау, ?стер?г? юн?лтелерг? тиеш без, дил?р. Алар Проектта куелган максатларны балалар бел?н берг? тормышка ашырачаклар .

Наил? Насырова