12 декабрь к?нне Казан ш???ренд?ге Г.Камал исемен й?ртк?н Татар д??л?т академия театры бинасында халкыбызны? к??ел т?ренн?н ургылып чыккан матур ?ыр-мо? б?йр?ме - «Татар мо?ы» халыкара телевизион яшь башкаручылар б?йгесене? бишьеллык концерты узган.
Бу конкурс 2008 нче елдан башлап ?тк?рел?. Б?йгене? т?п максаты булып татар халык ?ырларын ??м татар композиторларыны? ?с?рл?рен пропагандалау, яшь буынга милли м?д?ниятебезне ?иткер?, талантлы яшьл?рне барлау ??м аларны? и?ади ?сешен? ярд?м ит? тора. Конкурсны? географиясе елдан-ел ки??я. Б?йгед? 5 ел эченд? 2 ме?г? якын яшь ?ырчы ?з и?атын т?гъдим итте. Со?гы елларда конкурста чит илл?рд? яш??че милл?тт?шл?ребез – ?зб?кстан, Казахстан, ?зерб?й?ан, Кытай, Т?ркияд? яш??че татар яшьл?ре актив катнашкан.
?ченче турны узып, Гала-концертта катнашучыларны? саны 60 иде. Алар арасында Мордовия республикасыны? яшь ?ырчысы Руслан Карабанов та катнашты. Ул Г?лшат З?йнашева с?зл?рен? Ганс Сайфуллин язган музыкага “Туган авылым урамы» ?ырын ?ырлаган. Русланга башкару осталыгын камилл?штерерг? ??м «Татар мо?ы» халыкара телевизион яшь башкаручылар б?йгесенд? катнашырга Л?мбер? районында, Мордовияд? к?пл?ребезг? таныш булган с?з ??м ?ыр остасы Г?з?л Казакова ярд?м итк?н. Шу?а к?р?, Карабанов Русланыбыз бу б?йгед? III премия лауреаты баскычына менг?н. Бу Мордовия, ш?хси Л?мбер? м?д?нияты ?чен зур у?ыш булды дип уйлыйм.Кил?ч?кт? д? шундый б?йгел?рд? катнашучы яшьл?ребезне? саны артыр дип ?метл?неп калабыз.
Аерым р?хм?тл?ребезне юл ??м Казанда яш?? чыгымнары спонсорыбызга - Рафик Айяз улы Фетхулловка белдер?без.

Альфия Максимова,
Л?мбер? районы М?д?ният ?з?ге ?ит?кчесе