Лента туку диг?н я?а юн?леш буенча Мордовияне? Инсар ш???ренд?ге ООО «Ткацкая фабрика «Лента» диг?н фабрикадасында 14 Казан технология ??м дизайн колледжыны? (ГБОУ СПО “Казанский колледж технологии и дизайна”( ККТД)) студенты практика ?тк?н идел?р. Алар йон эшк?рт?, шул р?вешле киез ??м киез итек (валенки) ?зерл?? технологиял?ре буенча практик к?некм?л?р алганнар. Барысы турында Галия Гариф кызы Галеева, югарыда сагынган колледжда инглиз теле буенча студентларга белем бирг?н педагог бел?н аралашканда белдем. Галия кызыны? тамырлары Кадошкино районы Большие Поляны авылы бел?н тоташа. Ул бик еш туганнарына кунакка кайта; борынгы бабалары бел?н кызыксына. Галия ханымны? эзл?н?л?ре н?ти??сенд? ?зене? тамырлары турында генеологик агач т?зег?н. Ул агач тир?н тамырлы ??м 150 якын кешед?н тора.
Тамырлар диг?нд?, безне? бабаларыбыз элек-элект?н ??н?рче халык булган. Игенчелект?н, м?с?л?н, ?еп эрл?? ?чен кир?кле чимал (киндер, ?итен), ? терлекчелек ??м аучылыктан йон, тире-мех алганнар. Б?тен авыл халкы диярлек эрл??, туку, тире эшк?рт? бел?н ш?гыльл?нг?н. Яхшы к?н алу ?чен аны эшк?рт? нечк?лекл?рен ?йр?нг?нн?р: затлы йомшак к?н, т?сле сафьян, тыгыз ??м каты олтан к?не эшл?нг?н. Чи каеш та ки? кулланылган. Ул ат сбруе, сугышчы кир?к-яраклары эшл?? ?чен и? яхшы материал булган. Сарык тиресенн?н тун-толып текк?нн?р, ? сунарчылык кыймм?тле мех бирг?н, ул мехны чит илг? сату ?чен д? ки? файдаланганнар. Бу т?р ??н?рчелек буыннан-буынга тапшырылып, б?генге к?нг?ч? килеп ?итк?н. Галия Гариф кызы генеологик агачында ?нисе Ф?рид? Ариф кызыны? туганы – тире эшк?рт? остасы – Долотказин Абдрахман Салих улы да бар.
Элек-элект?н к?н ??м тире эшк?рт?не? б?тен нечк?леген? т?шенг?н Казан технология ??м дизайн колледжында 6 белгечлек буенча белем бир?л?р. Биред? киез итек (валенки), Россияд? берд?н-бер уникаль эшл?п?, кепи ??м башка ?йберл?р тег?рг? ?йр?т?л?р. Технологлар, конструкторлар, информацион система белгечл?ре, гади гына ?йтк?нд? – компьютерщиклар, товароведлар, товарны? сыйфаты буенча экспертлар ?зерлил?р. Кыскасы, и?ади якын килеп профессия ?зл?штерерг?, ?с ??м аяк киеме тег? буенча олы модельерл?р бел?н берг? ?з коллекциял?рен д? булдыралар колледж укучылары ??м Россияне? т?рле т?б?кл?ренд? - Татарстанда, Башкирияд?, Удмуртияд?, Киров ??м Перм ?лк?л?ренд?, Марий Элда, Чувашияд? эшк? урнашалар. Карьера ясауны колледж ??м техникумнардан башлаган яшьл?р, кагыйд? буларак, ?з максатларына тизр?к иреш?. Мо?а д?лил итеп, олы б?л?кл?р алуларын ?йтерг? була.
Галия ханым Галеева яратып хезм?т итк?н колледжын Россияне? и? уникаль уку йортларыннан санала, ди. Монда укучыларны? 70 проценты Россияне? т?рле т?б?кл?ренн?н килеп белем ала, шул ис?пт?н Мордовияд?н д?. Колледжны бетереп чыгучылар арасында эшсез й?р?чел?р юк, барысы да диярлек ?з ??н?рл?ре буенча эшк? урнаша, шул р?вешле ?крен ген? ?з карьерасына юл яра. Кир?к дип тапса, югары уку йортын да т?мамларга ?лгер?. Кызыксынганнар тулы м?гълуматны сайтыбызда укый ала. Шунысы кызыклы, ККТДда студентларыбыз б?тенл?й башка д?ньяда яши кебек. ??рберсе н?рс? д? булса б?йл??, тег?, эшк?рт? бел?н м?шгуль. Аларга дизайнер ??н?рен ?зл?штер? ?чен стимул да бар - ?йр?н? ?чен дип тегелг?н жилет ??м туннарны алар р?х?тл?неп ?зл?ре киеп й?ри яки инде туганнарына, дусларына т?къдим ит?л?р. Технология ??м дизайн факультетында белем алучыларны? 80 проценты - кызлар. Араларында алтын куллы, креатив егетл?р д? юк т?гел. ?йтерг? кир?к, техникум ??м колледжларда белем алучыларны? ?стенлекле ягы шунда - алар эшче ??н?рен бик югары д?р???д? ?зл?штер? ??м тел?с?-кайсы ?лк?д? ?з белгечлеге буенча р?х?тл?неп эшли ала. Бер с?з бел?н ?йтк?нд?, эшче ??н?ре у?ышларга юл яра. Эшче ??н?рен ?зл?штерг?н студентларны? барысына да карьера ясау ?чен юл ачык, бары тел?к кен? кир?к. М?кт?пне т?мамлаучы бала профессияне аны? популярлыгына карап кына сайларга тиеш т?гел. И? м??име, ??н?р кешене? ?зен? ошарга ??м ул аны чын к??елд?н яратып башкарырга тиеш. Шул чакта у?ышка ирешеп булачак.

Н.Х?лил