Габдулла Тукай безне? и? яраткан, и? мо?лы, и? с?йкемле шагыйребез.Рус поэзиясе ничек Александр Сергеевич Пушкин бел?н б?йле, шулай ук татар поэзиясен без Габдулла Тукайсыз каршыбызга китер? алмыйбыз. Тукаебыз ?зе турында шулай ?йтк?н: “Пушкин, Лермонтов – два солнца, навсегда вознесены, я же их отражение наподобие луны. К?пт?н т?гел без укучылар бел?н Дубенка районы Кочкурово м?кт?бенд? шагыйрьне? туган к?нен? багышлап и?ади кич? ?тк?рдек. 9нчы ??м 10нчы сыйныф укучылары презентацияг? таянып, Габдулла Тукайны? тормыш юлы ??м и?аты буенча читт?н торып экскурсия ?тк?рдел?р. Габдулла Тукайны? “Туган тел” диг?н шигырен нинди татар белми?! Укучыларыбыз Жалилов Азат ??м Хамидуллова Динара матур итеп шигырьне татарча да, т?р?ем?сен русча да с?йл?дел?р. Аннары “Туган тел” ?ырын барчабыз да игътибар бел?н ты?ладык.
Габдулла Тукай А.С.Пуш-кинны? и?атын бик кызыксынып ?йр?н?, а?а шигырьл?р д? багышлый. 8 нче сыйныф укучысы Муртазин Равиль “Пушкину” диг?н шигырен бик с?нгатьле итеп с?йл?де. Габдулла Тукайны? “Эш бетк?ч уйнарга ярый” диг?н шигыре буенча укучылар: Хамидуллова Динара, Булатова Алсу, Бикушев Самат ??м Стволкова Алина сценка куйдылар. Стволкова Алина, мукшы кызы булуга карамастан, ?з ролен бик матур иттереп уйнады.
Габдулла Тукай туган, яш?г?н якларыны? табигатен чын к??елд?н яраткан. ?зене? ?с?рл?ренд? д? авыл кешел?ре, табигать турында к?п яза. Укучылар “Без авыл кешел?ре” ?ырын к??елг? батырлык мо?лы иттереп ?ырладылар.
Шагыйрь и?атына карата р?сем конкурсы да ?тк?рг?н идек. Кич?д? аны? н?ти??сен ясадык. 1нче урынны Хамидуллова Динара яулады. Аны? р?семе “Эш бетк?ч уйнарга ярый” шигыре буенча ясалган. 2нче урын Пикеев Гаязда. Ул “Ш?р?ле” поэмасына карата р?сем ясады. Аширова Эльвира 3 нче урынга лаек булды.
Б?ек шагырьне? тууыны 128 ел ?т?г? карамастан, без аны? ?с?рл?рен яратып укыйбыз. Габдулла Тукай ?с?рл?рен укыгач, к??елл?рг? тынычлык и??, кил?ч?кк? ?мет-ышаныч туа, матурлыкка, ?хлакый сыйфатларга соклану, аларны ?зе?д? булдыру тел?ге барлыкка кил?. Тукай ?зе ис?н вакытта ук милл?т шагыйре булып таныла.

Альфия Узбякова