Ш???р ??м медицина хезм?тк?рл?ре к?нн?ренд?, олы б?йр?мн?рне ямл?ндереп, Саранск башкалабызны? Светотехстрой районында я?а балалар поликлиникасы ачылыр.Бу к?нне сабыйлар ??м ?нил?ре к?пт?н к?т?л?р инде, ч?нки кир?кле медицина учреждениесен? бару бик к?п у?айсызлыклар тудыра. Беренчед?н, балалар поликлиникасы филиаллары Пролетар районыны? т?рле почмакларына урнашкан. Бала бел?н бернич? докторны «?т?рг?» кир?к ик?н, коляска этеп баручы ?нил?рг? бернич? километр ?ирне ерып чыгу ?чен к?п к?ч ??м вакыт тал?п ител?. Икенчед?н, кешел?р яш?г?н иске йортны? беренче катына урнашкан медицина кабинетларына я?а ?и?азлар кую т?гел, коридорларыннан бер-бере?? кагылмыйча ?т?рг? д? читен.
?йтеп китк?н проблема к?н кадагына ?йл?н? ??м балалар поликлиникасын т?з? бу район халкыны? я?а елга т?п наказы булды. Балалар поликлиникасы т?з?не Республикабыз ??м Саранск ш???ре ?ит?кчел?ре приоритет юн?лешл?р арасына кертте.
Д?рт катлы я?а т?зелг?н Балалар поликлиникасыны? со?гы к?н тал?пл?рен? ?авап кайтарырлык матур бинасы гына т?гел, ? 6 500 квадрат метрда заман тал?п итк?н техника урнаштыру балаларны ??м ?нил?рен, медицина хезм?тк?рл?рен чын-чынлап шатландыра. Алдынгы техника бел?н ?и?азланган иркен кабинетлар, к?ндезге стационар, авыруны аякка бастыру б?леге, саулык ?з?ге д? бар. Тагы бер я?алык шатландыра – ул балаларны? коляскаларын кую урыны. Поликлиниканы? ?з?к ишегенн?н керг?ч ук, матур биз?лг?н зал ??м алдан ук “балалар транспорты» парковкасы ?чен ?айлаштырылган урын. Тагы биред? ике бассеин: кечкен?се – сабыйлар, ? зурысы – ?лк?нр?кл?ре ?чен ?айлаштырылган. Т?з?чел?р чын к??елд?н матур ??м сыйфатлы башкарып чыкканнар; тырышканнар.
?ти-?нил?р ?чен - номерлары бел?н т?р?-з?л?р, электрон чират, инфоматлар. Бинага к?н тал?п итк?н атрибут – оптико-волоконный кабель сузылган. Докторга приемга тиз ??м у?айлы гына интернет аша язылу да каралган. Тагы лабораторияд?н анализлар н?ти??л?ре интернет аша докторларга килеп ?ит?ч?к; анализ к?газьл?ре бел?н катлы бина коридорлары буйлап чабышырга да кир?км?с. ? иркен кабинетлар, коридорлар да шатлык хисе тудыра. Б?генг? кад?р республикабызда алдынгы технологиял?рг? нигезл?нг?н, к?н тал?пл?рен буенча ?и?азландырылган балаларны д?валау медицина учреждениесе юк иде. Светотехстройда я?а балалар поликлиникасын тантаналы ??м б?йр?мч? ачар ?чен со?гы эшл?рне йомгакларга ?ыеналар: кабинетларга мебель урнаштырыла, ид?нн?р юыла...Бер с?з бел?н ?йтк?нд?, бинаны? тир?-ягында эш кайный. Балалар поликлиникасыны? бинасы тир?леге яшелл?ндереп ч?ч?кл?р утыртыла, машиналарны кую урыннары т?з? ч?п-чарыннан чистартыла, ??я?лел?рг? Октябрьг? 60 ел проспекты аша к?ч?рг? «зебра» сузачаклар, светофор бел?н д? махсус т?эмин ит?рл?р. ?йтеп китк?немч?, б?ген Саранск ш???рене? Светотехстройда урнашкан 3нче балалар поликлиникасы хезм?тк?рл?ре я?а бинада ачылачак кабинетларында чисталык урнаштыралар. Шул ис?пт?н балалар докторы Р?хил? ?минулла кызы Исмаилова да чисталык урнаштыруда катнаша. Аны? ?йт?енч?, я?а д?вахан?д? нарасыйларны? саулыгын ныгытырга барлык шартлар тудырылган. Поликлиника хезм?тк?рл?ре, белемн?рен у?ышлы практикада кулланып балаларны д?валау ?чен, к?н тал?пл?рен? ?авап кайтарган ?и?азлар урнаштырыла, ди Р?хил? ?минулла кызы.
Б?йр?мч? киенг?н я?а поликлиниканы барыбыз да б?йр?мч? ачылганын к?теп калабыз.

Н.Х?лил