Харис Ибра?им улы Асаинов данлыклы юл ?тк?н. 1924нче елны? 8нче июнь к?ненд? Инсар районы Яндовище авылында туып, унъеллык м?кт?пне Большие Поляныда т?мамлаган кеше ул. Аны? ?тисе бу авылда колхоз председателе булып Б?ек Ватан сугышына кад?р хезм?т итк?н, аннары сугышка китк?н ??м дошманнарга каршы к?р?шт? вафат булган.
Харис Ибра?им улы хезм?т биографиясен Кадошкино районы партия комитеты техник секретаре булып башлый.

Яшь комсомелец (биографиясен? бер яшь ?ст?п) 1941нче елны? к?зенд? ?зе тел?п фронтка кит?. Десантник буларак Смоленск ?лк?сен? т?шер?л?р ??м “Дедушка» диг?н партизан отряды составында дошманга каршы к?р?ш?. 1943нче елда барган каты сугышта пленга эл?г? ??м шунда ике ел з?хм?т чиг?. Пленнан кайткач, туган Яндовище авылында умартачы, м?д?ният йортында завклубом булып эшли. ?аны-т?не бел?н я?а тормыш т?з?че Харис Ибра?им улы 1959нчы елны авыл Советы председателе булып сайлана ??м гомер буе шул вазыйфасына тугры була. Пенсияг? чыкканчы бер ара Яндовище авылы “Федосеенко» колхозында партком секретаре булып та эшл?п ала, ? лаеклы ялга я?адан предсельсовет булып чыга. Б?ген туган авылында Россияне? т?рле почмакларында яш?г?н туганнарын кунакка к?т?.
90-яшьлек юбилее бел?н ихлас к??елд?н х?рм?тле, с?екле Харис Ибра?им улын кызлары Роза, Рима, Сафия, улы Ш?мил, килене Нурия, оныклары ??м оныкчалары, туганнары ??м авылдашлары котлап изге тел?кл?р телил?р.
Кадерле ?тиебез, бабакаебыз
Харис Ибра?им улы!
Бу матур к?нд? гомерне? и? озынын, кояш нурларыны? и? ?ылысын, яктысын, с?лам?тлекне? и? ныгын, к??ел тынычлыгы, б?хетне? и? олысын, ?ан тынычлыгы, мул тормыш телибез. Кайгы - х?ср?т к?рмич?, картаюны сизмич?, балалары?ны? х?рм?тен, туганнары?ны? кадерен тоеп, шатлыклы гомер кичерерг? язсын!