Тышта ??йге каникуллар! Кемдер ?ле я?а гына имтиханнарын тапшырды, уку йортларына кер? чараларын к?р?, ? кемн?рдер инде кояшта кызына ??м уку елыннан со? р?х?тл?неп ял ит?.2014 елда Кырымда ??м Севастопольд? урнашкан балалар ял лагерьларында, шифахан?л?рд? Мордовияд? яш?г?н 2 - 17 яшьлек 800 бала ял итеп, с?лам?тлеген ныгыта алачак. Моны? ?чен безг? Россия х?к?м?те, Чечня бел?н Подмосковье со?, и? к?п акча Мордовияг? б?леп бир?. Барысы да Мордовия Главасы В.В.Волков тырышлыгы аркасында башкарыла.
Россияне? 71 т?б?ген? шундый ярд?м к?рс?т? турында карар ил Х?к?м?те тарафыннан кабул ителде. Трансфертлар дип аталган бу ярд?м Кырымда ял ит? хокукы бир?че юлламалар хакын да, балаларны? ш???рара транспортында й?р? б?ял?рен д? ?з эчен? ала. Мордовия балаларыны? ??йге ялын Кырымда ?тк?р? диг?н теманы яктыртып, Мордовия Республикасы халыкын социаль яклау министры Игорь Васильевич Князьков журналистлар бел?н очрашты.
Мордовия Республикасы халкына тел?с? нинди кыен шартларда кешег? ярд?мг? килерг? ?зер торган социаль хезм?т к?рс?т? учреждениел?ре ярд?м кулын суза. Аз милекле, яки ф?кыйрь халыкка адреслы социаль ярд?м к?рс?т? максатында республикада Халыкны адреслы социаль яклау программасы актив т?ст? гам?лг? кертел?. Ул социаль-икътисадый с?яс?тне? бик м??им ?лешен т?шкил ит?. Шулай итеп, Мордовия м?гариф министрлыгы ярд?ме бел?н формалаштырган 150 ятим ??м авыр шартларда булган бала, с?л?тле балалар ?з?генн?н бернич?се 19-20 июльд? Анапага очып, Алушта янында булган “Кипарис” диг?н ял лагерына юл тотарлар. Шул ук лагерьда август аенда оештырылган икенче сменада шулай ук 150 бала ял итеп кайтачаклар. Бу эшне башкарып чыгу ?чен Мордовия авиалиниял?ре самолетларын б?ген ук ?зерл?п куйганнар. Республикабыз балаларын Анапада ГИБДД хезм?тк?рл?ре озатып барган автобуслар к?т?; паромда аларга «яшел коридор» булыр. “Саранск – Анапа” диг?н самолетта очарлар, со?ыннан автобусларга т?ялеп паромга кад?р алып барырлар. Шул маршрут бел?н Кырым ярымутравына ?ит?ч?кл?р.“Кипарис” ял лагерендагы шартларны Игорь Васильевич ?ле ген? ?йр?неп кайткан. А?а бик т? ошаган.
Ана-аталарыбыз ?чен бик матур я?алык! Республикабыз ?ит?кчел?ре гаил?се бел?н Кырымда ял ит?рг? тел??чел?рне? путевка ??м юл чыгымнарын ?лешч? субсидиял?рг? карар кылганнар. Субсидиял?р алыр ?чен ике ??м анардан артык баладан торган группа ?зерл?п, гаил?д? бер бала булган очракта к?рше ??м танышларыгызны? балаларын (?ти-?нил?рене? доверенностен алып) оештырырга кир?к. ?йтеп китим, балалар ялы гына субсидиял?н?. Шулай булгач, бер балага 15750 сум торган путевка ??м 15500 сум ш???рара юл тотымнары бюджеттан компенсациял?нер. Моны? ?чен ялны лицензиял?ре булган санаторийларда, ял йортларында гына ?тк?рерг? кир?к. Шул шартларда Мордовия 500 баланы? ??йге ялын оештырыр. Моны? ?чен ана-аталар гаризалары ??м тиешле документлары (балаларны? свидетельство яки паспорт копиял?ре) бел?н Мордовия Республикасы халкын социаль яклау министрлыгына м?р???гать ит?рг? тиешл?р. Элемт? ?чен телефон номерлары: 77-72-01, 77-72-03, 77-72-06, 77-72-07, 77-72-08. Ялдан кайту бел?н «отрывной талон», юл чыгымнарын д?лилл?г?н документлар, банк картасы счеты номеры компенсацияне алу ?чен кир?к булыр. Шулай итеп, Россияд?н килг?н 25 миллион сумлык трансферт акчасына Мордовияд?н 800 бала Кырымда ял итеп кайтачаклар.
Халыкны? керемн?рен киметмич? саклауда ташламалар бир? системасы м??им ресурс булып тора. Социаль ярд?м к?рс?т? буенча район ??м ш???р программаларын гам?лг? ашыру кысаларында гражданнарны? аз т?эмин ителг?н ?лешен? шактый зур булышлык булыр. Мордовия Республикасы халкын социаль яклау министры Игорь Васильевич Князьков журналистлар бел?н очрашуда: «...б?генг? барлыгы 450 бала Мордовия ял лагерьларында ял ит? инде, ? сезон эченд? барлыгы 39 ме? бала ??йге ялларын лагерьларда, санаторийларда ?тк?р?ч?кл?р”, - дип белдерде.

Наил? Насырова