Укытучы! Кеше бу д?ньяда нинди ген? биеклекл?рг? ирешс? д?, у?ышлары башында укытучысы тора. Укытучы - ??мгыятьт? и? х?рм?тк? лаек кеше! Сабырлык, тырышлык, белем тал?п ит? торган ??н?р ул укытучы хезм?те. Сабый бала тормыш ваклыклары арасында югалмасын ?чен, юл ?йр?теп, х?реф танытучы, ?ит?кл?п зур тормыш юлына алып чыгучы  кеше ул укытучы. Минем ?йт?се килг?н с?зем д? шушы кешел?рне? берсе турында, ул минем коллегам ??ф?р кызы Равза апа Узбекова. 1954нче елны Равза апа Узбекова Атюрьево районы Аллагол (Усть-Рахмановка) авылында туган. Аны? ?тисе ??ф?р абый Алтышов Б?ек Ватан сугышында катнашкан, ? ?нисен? - Фатиха апайга, торф чыгаруда катнашырга туры кил?. ??ф?р абый бел?н Фатиха апай д?рт бала т?рбиял?п ?стер?л?р. Гаил?д? Равза апа олылары булгач, ул ?ни - ?тисене? зур ярд?мчел?ре д? була. Авылда ?ск?н барлык балалар т?сле, Равза апа ху?алыкта ярд?м ит?, ??й к?нн?ре инешт? су коена, урмандагы ?ил?кл?рне ?ыеп ?с?. Ул башка балалар т?сле Аллагол м?кт?бен? беренче сыйныфка укырга бара; тырышып белем ала. Урта м?кт?пне т?мамамлагач, Зубово-Поляна педагогия училищасыны? башлангыч сыйныфлар укытучысы б?леген? укырга кер?. Аны да т?мамлый. Педагогик эшч?нлегенд? Аллагол м?кт?бенд? башлап ?иб?р?. ?мма авылда балалар бакчасы ачылгач, аны эшк? авылдагы балалар бакчасына к?чер?л?р. Со?ыннан Равза ??ф?р кызы я?адан м?кт?пт? укыта башлый.
?йе, ??ркемг? ?зене? кендек каны тамган, беренче тапкыр т?пи атлап китк?н, канат куеп еракларга очырган туган ?иренн?н д? матуррак, кадерлер?к ?ир юктыр. Л?кин кыз-баланы? язмышы шулдыр, вакыт ?итк?ч ?з йортыннан чыгып кит?рг? туры кил?. Равза апа да к?рше Торбеево районы Татар Й?н? авылында ?з б?хетен очрата. Шамил абыйга ирг? чыгып бик тыныч, тигез ген? яши башлыйлар. Авыл ?иренд? торгач, ?з ху?алыклары да бар. Эшт?н курыкмагач, барысы да була. Аны? ху?лыгында мал-туар да, ?семлекл?р д? мул гына у?ыш бир?. Равза апа Татар Й?н? м?кт?бенд? ?зене? яраткан эшен д?вам ит?. Инде мен? 40 ел укучылар к??елен? Равза апа белем орлыклары сала. Бу орлык-лардан ис? игелек, м?рх?м?т, ш?фкать, т??фыйк кебек сыйфатлар шытып чыга, ?с?, ныгый. ?йтерсе? л?, ул ?зене? ?анын телем-телем кис?кл?рг? телеп балаларга ?л?ш?. Шатлык – к?енечл?р, у?ышлар ??м у?ышсызлыклар, ?и?? ??м ?и?ел?л?р тулы 40 еллык педагогик стажы аны?. Кешелекле кеше д? ул: Равза апа бик яхшы к??елле ??м кайгыртучан. Ул укучыларны гел яхшылыкка гына ?йр?т?. Равза ??ф?ровна Узбякованы ата-аналар да, коллегалары да х?рм?т ит?л?р.
25 август к?ненд? Равза апаны? олы юбилее. А?а 60 яшь тула! Шул у?айдан аны коллегалары, барлык м?кт?п эшчел?ре кайнар котлыйлар ??м изге тел?кл?р телил?р.
Х?рм?тле Равза апа ??ф?ровна!
Сезг? булган тел?кл?ребезне? и? матурын - алдагы гомер елларыгызда тормышыгыз иминлект? ?тсен, сау- с?л?м?т булып яш?рг? язсын, тел?кл?регез тормышка ашуын телибез. Язгы кояш нурларыдай аяз к?нн?р, ирт?л?р, к??ел тынычлыгы, озын гомер, ак б?хетл?р юлдаш булсын, Равза апа!

Альфия Агишева