РМ Главасы ?йтк?нч?, Мордовияд? байтак ?итештер?чел?ребез (зур агрофирмалар, урта бизнеспрнед-приятиял?р, СПК ??м кече КФХлар), кайсыларны? продуктлары республикабызга керг?н импортны тулысынча компенсацияли ??м х?тта илебезне? башка регионнарына да ?ит?. Владимир Путин, импортлы ашамлыкларны керт?не тою Указына кул куйганда ?йтте: «делать это нужно крайне аккуратно, с тем чтобы и производителей отечественных поддержать, но и потребителям не навредить».Россияне? т?рле почмакларында безне? кондитер ашамлыкларыбыз, сыр, колбаса, тавыкларыбыз к?пт?нн?н лаеклы урын алып тора. Х?зер осетрина да ?стер? башладык. Бер ел элек Кочкурово районында осетрина-м?рсинн?р ?рчет? фермасы барлыкка килде. ООО «Аквасар» директоры Валерий Циркин озак еллар буш торган ду?гыз фермасын сатып алып, балык ?стер? ?чен ?и?азлап ук куя. Алдан ук кис?теп китим, осетр ?стер? процессы 12-15 елга сузыла. ?мма б?генге автоматлаштырылган су ?йл?неше технологиял?рен куллану, к?н ?йл?нешенд? суны? температурасын ?ылы тоту, ?ст?м? кислород бел?н т?эмин ит?, яхшылап чистарту балык ?стер? процессын, табигатьт? ?рч?г? караганда, 4-5 тапкыр тизл?т?. Б?ген бу ферма бассеиннарында 4?р килограмм чамасы зурлыгындагы балыклар й?з? инде. Осетрларны? ?с?е компьютерлаштырылган техника бел?н к?з?теп барыла. Аларны? биотехнологик зурлыгын, сыйфатын балык ?стер?че Александр Четвергов к?з?т?. Дипломлы белгеч бу ??н?р нечк?леген? регионнарда (алар аз) булган шундый ук балык ?рчет? фермаларында т??риб? туплаган.
Алдагы санаулар буенча ?леге фермада ?ск?н балык, импортлысына караганда, очсыз булыр. Кара икрасы-уылдыгы да премиум-класс деликатесы дип санала. РМ Главасы Владимир Волков Мордовияд?ге берд?н-бер осетр ?стерг?н ферма бел?н танышканнан со?, бу Проектны хуплады.
Х?к?м?т ярд?ме бел?н ?ск?н производство ?иде елдан со? тулы к?ченд? булыр: елына 35 тонна осетр балыгы ??м кара икра 3-3,5 тонна ?итештерерл?р. Икраны, ана-балыкларны ?терми ген?, саву ысулы бел?н табарлар. ? осетрны? беренче партиясе 3 елдан со? сатуга чыгар дип ышандыра ООО «Аквасар» директоры Валерий Циркин. Тагы ул тумышы бел?н Африкадан булган ??ен (клариевый сом) балыгын ?стерерг? ?ыена. Бу балык тиз ?с?, диетик ашамлыклар р?тен? кер?. Килограммы да 140 сум гына булачак дип ышандыра. Барлыгы бу эшт? 35 кеше хезм?т ит?ч?к. ?рчетк?н балыкларны ысларлар да (коптить).

Н.Х?лил