Саранскны? «Резинотехника» заводында чираттагы ата-аналар ?ыелышын хезм?т ??м халыкны эш бел?н т?эмин ит? буенча Мордовия Х?к?м?те коммитеты оештырган.
Чараны? максаты гомумил?ш-терелг?н тема - «Вектор времени - современные рабочие профессии» астында ата-аналарны? ??м укучыларны? эшче професиясе в?килл?рене? ?итешм?вен? игътибарларын тартырга ??м эшче хезм?тен популярлаштыруга багышланган иде. «Резинотехника» – Россияд? резина ?йберл?ре ?итештер? буенча заводлар арасында зурларны? берсе. 2013нче елдагы рейтинг буенча Мордовияд? с?н?гать (промышленный) товарлар ?итештер? к?л?ме буенча ?ченче урында.
Заводка кунакка Саранск ш???рене? 8 м?кт?бенн?н 56 ?лк?н сыйныф укучысы ??м аларны? ата-аналары килг?н. Алар б?генге к?н ?итештер? заводы ??м аларны? алтын куллы эшчел?ре, заводны? перспектив эшл?ре бел?н таныштылар. ?и? участыгындагы форма ??м формасыз техниканы? с?н?гати эш барышын к?з?терг? м?мкинчелек тудырылды. Практикада медицина пробкаларын кис? осталыкларын тикшер?чел?р д? булды. Нык тырышканнар оештыручыларны? призларын да алып кайттылар.
Производство бел?н танышканнан со? «Ирт?г? кир?кле булыр ?чен б?ген н?рс? белерг? тиешл?р?» диг?н темага б?х?с т? булган. Катнашучыларга республикага б?ген нинди профессия в?килл?ре кир?клеге ??м чын-чынлап профессионал булыр ?чен кая укырга барырга, регионда нинди белгечл?рне? зарплатасы и? югары булуы турында да х?б?р иттел?р.