Жир й?зенд?ге ин кадерле, ин изге кеше - ?ни. ?ни, ?нк?й… Бу якты д?ньяга килг?ч т? безне, йомшак куллары бел?н сыйпап, ак бил??г? бил??че, еласак, жыр к?йл?п юатучы, татлы йокыдан ирк?л?п уятучы, яш?рг? к?ч - д?рт бир?че, гомер буена кайгы – шатлыкларыбызны уртаклашучы, тормышыбызнын биз?ге, таянычы, акыллы уй – фикерл?ре бел?н тормыш диг?н олы юлдан алып баручы ул. ??мгыятебез д? ?нил?рне? ижтимагый ???миятен к?т?р? максатыннан Россия Федерациясе Президентыны? 1998 елнын 30 гыйнварында чыккан №120 номерлы карары нигезенд? Россияд? ноябрь аены? со?гы якш?мбесе ел саен “?нил?р к?не” булып билгел?п ?тел?. Быел ул 28 ноябрь к?нен? туры килде. ? 27сенд? Иса авылыны? т?п гомуми белем бир? м?кт?бен? к?п кен? кунак-лар ?ыелды. Ул: укучыларыбызны? ?нил?ре, ?бил?ре, яшьл?р, картлар.
Авыл халкыбыз т?г?л бел?: м?кт?бебезд? б?йр?мн?р бик  кызык-лы ??м мавыктыргыч итеп ?т?. ?йтерг? кир?к, безне? м?кт?пт? бу уку елында барлагы  32 бала укый. Саны бел?н к?п булмасак та, ??р укучыбыз безне? с?л?тле. Безд? оста спортчылар да (т?п м?кт?п булуга карамастан, безне? спортчыларыбыз арасында районыбызда да, х?тта республика к?л?менд? д? танылганнары бар),  ?ырчылар да, биючел?р д?, р?сем ясаучалар да бар. М?кт?пт? ?тк?релг?н чарада ??р укучыбыз катнаша дип ?йтерг? була. ? ул чаралар безд? байтак кына ?т?.
?нил?рг? багышлап утк?рел?ч?к бу б?йр?мебез д?  дулкынландыргыч мизгелл?рг? бай булырга  ышандыра иде. Ч?нки Ана – ?ир й?зенд? и? изге, х?рм?тле кеше. “Ана хакын, уч т?бе?д? т?б? кыздырып ашатса? да, кайтара алмассы?”, – ди халкыбыз. Шунлыктан авыл халкы к?нд?лек ыгы-зыгыны, м?ш?катьл?рне читт? калдырып, м?кт?пт? ?т?ч?к б?йр?мг? ашыктылар.
Чараны м?кт?бебезне? директоры Светлана Наил кызы Кильдеева  котлау с?зл?ре бел?н башлап ?иб?рде, ? ?иденче сыйныф укучылары  Кильдеев Нурлан ??м Шиндяков Валера алып бардылар. Алар оста итеп  номерны-номерга шигъри юллар бел?н ур? бардылар.
?ырчыларыбыз Кильдеева Алсу, Сёмочкина Юлия, Капкаева Алина, Уторова Римма, Мухортова Катюша, Долотказин Р?сим, Кильдеев Юнер, Долотказин Аяз, Башмакова Регина, Кильдеева Диана, ?.б.  тамашычыларга ?зл?рене? ?ырларын т?къдим иттел?р. Сигезенче, ?иденче сыйныф ??м башлангыч  сыйныф укычылары башкаруыда  биюл?р беркемне д? битараф калдырмады. ??рбер концерт номеры,  презентациял?р, фотослайдлар бел?н кушылып барды.  ?иденче сыйныф укучылары, З?йн?б Х?с?ен кызы Кильдеева ?ит?кчелегенд?, кадерле ??м с?екле ?нил?ре ?чен кызыклы-кызыклы уеннар да ?зерл?г?н идел?р. Кызыклы ??м озакка сагынып с?йл?рлек булып ?тте б?йр?мебез; бер кеше д? читт? калмады. Чара т?мамлангач,  кунакларыбыз, укучылар ??м м?кт?п эшчел?ре ист?лек ?чен  фотор?семг? д? т?штел?р. Укучыларыбыз, укытучыларыбыз, авылыбыз халкы д?ньядагы барлык Аналарны тагын бер кат б?йр?м бел?н котлыйбыз! Х?зерге заманда барыбызга да кир?к булган саулык, сабырлык ташламасын сезне! Барлык кешел?р сезг? карап соклансын! Сез д?ньядагы бар н?рс?д?н д? кадерлер?к, матуррак! Б?хетле булыгыз! Гомер юлларыгыз озын булсын, тигез тормыш аны биз?сен. Яш?? д?вере якты к?нн?р бирсен, авырлыклар м??ге килм?сен.

Светлана Абаева