Классик татар язучы якташыбыз Ш?риф Камалны? 130-еллык юбилеен каршы алырга чын-чынлап эзерлекне Мордовия белем бир? учреждениял?ренд? алып барыла, бигър?к Рузаевка районы Татар Пешл? гомуми урта м?кт?бенд?. Татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Саляева Сания Спартак кызы укучылары бел?н инша конкурсы ?тк?рг?н. Бик кызыклы хат жанрында 9нчы сыйныф укучысы Чугунова Сабина “Ш?р?фи абыйга хат” дип язган. Укып карагыз.
Ис?нмесез, Ш?р?фи абый! Сезг? туган авылыгызда урнашкан ??м сезне? исемне й?ртк?н Татар Пешл? урта гомуми м?кт?бене? IX сыйныф укучысы Чугунова Сабина хат яза дип белегез. Язуымны? с?б?бе шул: сезг? уй – фикерл?ремне, кичерешл?ремне ?иткер?сем кил?.
Сез безне? авыл халкы тарихында тир?н эз калдырган ш?хес. ?д?биятка зур ?леш кертк?н, ?с?рл?регезне т?рле жанрда язып калдырган кеше. Авылыбыз исемен ерак ?ирл?рг? таныткансыз. ?с?рл?регезне укыгач кына, Сезг? тормышта зур авырлыкларга т?з?рг? туры килг?нлекне белдем, ?мма сынмагансыз-сыгылмагансыз. Язмыштагы кирт?л?рне ?и?еп, горур атлый бирг?нсез.
Ш?р?фи абый, ?с?рл?регезне укыгач, тормыш сезне т?рле якка б?рг?л?г?нен белдем. ?тиегез бик з?хер, усал мулла булганга к?р?дер инде. Мулла буласыгыз килм?г?нлект?н, ахры, бик яшьли ?йд?н д? чыгып китк?нсез. Укытучыбыз сезне? турында бик к?п ?ирле м?гълуматлар турында с?йл?г?нг?, сезне? бик батыр кеше булуыгызга ышандым. Чыннан да к?чле, батыр булуыгыз репрессия елларындагы тормышыгызда чагыла. Андый кешел?р, ?лб?тт?, сир?к очрый, кайсылар ?зл?рен кызганмыйча, дусларына ярд?м кулы сузганнар. ? дусларыгыз - к?ренекле язучылар: К?рим Тинчурин, Кави Н??ми, Х?с?ен Ямашевлар.
Партияд?н куылу да сезне ныгыткан гына. Барыбер т?шенкелекк? бирел-м?г?нсез. Кешел?рг? карата игелекле, ягымлы, аларга авыр чакта булышырга ?зер торуыгыз турында язылган.
Мин, Ш?р?фи абый, сез яш?г?н ??м исемегезне й?ртк?н урамда яшим. Бик тырышып укыйм. Картлар сезне иск? алып с?йлил?р. Кызыксынып ты?лап утырам. Туган авылыгызга кунакка еш й?ри булгансыз. К?рше урамда сезне? туганнарыгыз яши, фамилиял?ре - Крюковалар. С?им? апага ул вакытта 5 яшь булган, ? шушы моментлар х?теренд? калган. Сез аларга кунакка килг?н булгансыз, ягъни Крюкова М?йс?р? ?биг?. Алар да Али бабай бел?н сезг? кунакка еш й?рг?нн?р.Утызынчы еллар. Х?ят апа, сезне? хатыныгыз, Зариф бабаны? апасы булган ик?н, ?тил?ре бертуганнар. 1935нче елны.
Сез Х?ят апа бел?н туган авылыгызга т?шк?нсез. К?п иттереп к?чт?н?чл?р алып килг?нсез, С?йм? апаны Ломпаем (момпасье), суыргыч к?нфитл?р бел?н сыйлагансыз. ?тисе кунакларга гармун уйнаган, берг?л?шеп ?ырлагансыз, ? С?им? апа, кадерле кунаклар каршысында, ?ырлаган да, биег?н д?. Казанга алып кит?сегез килг?н ?зен. ?йе шул, тарих онытылмый, ул м??ге яши.
Ш?р?фи абый, авылыбызда сезг? багышлап, ист?лекле таш бар. Без, укучылар, сезне? туган к?негезне гел иск? алабыз, ташыгыз янынды сезне? бел?н серл?ш?без. Тизд?н юбилеегызны зурлап уздырырга ?ыенабыз. Сез, гел безне? к??елебезд? яшисез.
Ш?р?фи абый, хатымны шушы шигырь юллары бел?н т?мамлыйм:
Нич? буын сине? кадерле
Бер кешесе итеп сагына.
Син остаз да, м?галлим д? булып
Яшисе? к?к туган ягы?да.
Заман башка, ?мма халкы аны?
С?йл?н? гел сине? теле?д?.
С?йл?п яши алар ?с?рл?ре?не,
Юк белм?г?н сине иле?д?.
Гасыр аша, ш?кертл?ре? санап,
К?ренмич? безг? д?ш?се?.
Югалмасын сине? и?ат,
Камал теле? яш?сен!