Татарстанда татар теленн?н ??м ?д?биятыннан ?тк?н регионара олимпиадасында татар ?д?бияты буенча Рузаевка районы Татар Пешл? урта м?кт?бе 9нчы сыйныф укучысы Чугунова Сабина, укытучысы Саляева Сания Спартак кызы, татар теле буенча Л?мбер? районы Татар Тавла гомуми т?п м?кт?бе 9нчы сыйныф укучысы Адикаева Айг?л, укытучысы Муртазина Альфия Фатих кызы ??м Кадошкино районы Латышовка урта м?кт?бе 10нчы сыныф укучысы Абуткина Альбина, укытучысы Поташова Светлана Равиль кызы катнашып кайттылар. Быел Мордовия м?гариф министрлыгы татар олимпиадаларында ?и??чел?рне регионара турында катнашуны оештыру муниципаль ?лк? ?ит?кчел?рен? тапшырган. Шу?а, районлылар алты укучыдан ?чесен? ген? татар теле буенча регионара б?йгесенд? катнашырга бару ?чен акча таба алганнар.
20нче февраль к?нне т?б?кара предмет Олимпиадасын ачу тантанасы ?тк?н ??м укучылар татар теленн?н к?чл?рен сынаганнар. Шул ук вакытта ирт?г? ?д?бияттан катнаша торган укучылар тик тормаганнар; алар “Матур с?йл?м” конкурсында шигырьл?рен с?йл?г?нн?р. Рузаевка районы Татар Пешл? урта м?кт?бе укучысы Чугунова Сабина Ш.Камалны? “Буранда” хик?ясенн?н ?зек с?йл?г?н ??м Ш.Камалга язган хатын укып чыккан.
Шул ук к?нне язучылар бел?н очрашу да ?тк?н. Бу очрашуда шагыйр? Асия Юнусова матур лирик шигырьл?рен укып к?рс?тк?н. Композиторлар аны? шигырьл?рен? к?йл?р яза, ? ?ырчы Фердинанд С?л?хов аны? ?ырларын ?ырлый. Асия Юнусова “С?ембик?” журналы редакциясенд? эшли. ?йтеп кит?рг? кир?к, 2013 нче елны журнал редакциясе 100 еллык юбилеен ?тк?рг?н. Н?бир? Гыйматдинова - прозаик, Тукай премиясе лауреаты, Татарстанны? с?нгать эшлеклесе. Очрашуда катнашучылар Н?бир? апаны? китап-ларын сатып алганнар ??м имзасын да куйдырганнар; ист?лекне м??гел?штереп, берг? т?шк?н фотолары калыр. “Идел” журналны? баш м?х?ррир урынбасары Рузия Сафиуллина бел?н д? очрашканнар. Кичен Г.Камал исеменд?ге театрда Туфан Ми?нуллинны? “Мулла” драмасын караганнар. Балаларга бик т? ошаган. ?йл?рен? кайткач та, ?нил?рен? гел шуны гына с?йл?рл?р.
21нче февральд? татар ?д?биятыннан олимпиада ?тк?н, ? татар теленд? катнашканнар шигырьл?рен с?йл?г?нн?р. Абуткина Альбина М.??лилне? “Ышанма” шигырен, Адикаева Айг?л ?ади Такташны? “Мокамай” поэмасыннан ?зек с?йл?г?нн?р. Шул ук к?нне “С?л?т” яшьл?р ?з?ге белгечл?ре бел?н очрашу да ?тк?н.
Егерме икесенд? ирт?н 18 регионнан катнашкан укучылар арасында призлы урын яулап ?и?г?н Чугунова Сабинага диплом ??м б?л?кк? китаплар тапшырганнар. Укытучысы Сания Спартак кызы Саляевага да, ?и??че укучыны ?зерл?г?н ?чен, грамота тапшырганнар. Адикаева Айг?лг? ??м Абуткина Альбинага регионара олимпиада катнашучылары диг?н дипломнарны ??м ист?лекк? китаплар бирг?нн?р. Поездга ашыкканга, олимпиаданы? ябу тантанасында катнаша алмаганнар. Тулаем алганда, татар теле ??м ?д?бияты буенча Татарстанда ?тк?н регионара олимпиадасы зур ?зерлек бел?н ?тк?н: ??рбер регион в?килен вокзаллардан автобусларда каршы алганнар – озатып куйганнар, ?йб?т шартлы б?лм?л?рг? урнаштырганнар, ашау-эч? д? бик т?мле булган. Очрашулар, театрда спектакль карауга кад?р оештырганнар. Б?йгед? катнашучы укучылар бер-берл?ре бел?н аралашып дуслашканнар, милли м?д?ният учагына чумганнар. Регионара олимпиадасында катнашучылар бу б?йгене оештыручыларыны? ??рберсен? зур р?хм?тл?рен белдер?л?р. Балалар юл буе олимпиада турында гына с?йли-с?йли ?йг? кайтканнар; гомер буе сагынып с?йл?рл?р ?ле.

Н.Х?лил