Ромодан районы Алтар авылында туып-?ск?н М?рьям Зиннур кызы Ряхмятулловага 90 яшь тулган.
Бу б?йр?м бел?н, традиция буенча, район социаль хезм?т к?рс?т? (ГКУ «Соцзащита населения по Ромодановскому району РМ») белгече С.И. Ермакова, район ветераннары Советы председателе Е.И. Митряева, Алтар авылы администрациясе ?ит?кчесе М?нир Хафиз улы Кузяев килеп Президентыбыз В.В. Путин исеменн?н котлап б?л?к тапшырганнар. Шулай ук Ромодан муниципаль районы Главасы А.А.Гурьянов исеменн?н д? котлау бел?н б?л?к бирг?нн?р. Аларга, игътибарлары ?чен, М?рьям Зиннур кызы зур р?хм?тл?р белдерде. Тормышта к?пне к?рерг? туры килг?н ки? к??елле, игелекле ??м ярд?мчел ханым М?рьям Зиннур кызына. Ул к?пбалалы гаил?д? ?с?, кечкен?д?н ук ?й эшл?ренд? ?ти-?нисен? ярд?м ит?, колхозда хезм?т ит?. Бигър?к Б?ек Ватан сугышы елларында халыкка авыр туры кил?. Шул ис?пт?н Ряхмятулловлар гаил?сен? д?. М?рьям апаны? олы абыйсы фронтка кит? ??м 1942 елда вафат була.
«Безг? авыр булды; кайгы-хаср?т к?рдек, ?мма без яш?дек, эшл?дек ??м тынычлык турында хыялландык», - дип фикерл?ре бел?н уртаклашты безне? апабыз. 1954 елда авылдаш егетен? кия?г? чыга М?рьям Зиннур кызы. Алар д?рт лачын т?сле егетл?р т?рбиял?п ?стер? башлыйлар. Гаил? б?хетен ун елдан со? ?лг?н ире кайгысы ?з?. ?мма  сугыш елларында чыныккан нык характеры М?рьям апа сынмый. Ул бер?зе колхозда ??м ?йд? хезм?т итеп балаларын т?рбияли.
Б?ген, кырык елдан артык стажлы хезм?т ветераны, тир?-яктан игътибар ??м кайгыртучанлык, ярд?м бел?н чолгап алынган. М?рьям Зиннур кызы ?лг?н улыны? тормыш ипт?ше - килене Сания бел?н гомер ит?. Сания а?а кызы кебек.
М.З.Ряхмятуллованы? олы улы М?ск??д? яши, кечесе – чит илд?. Аны? тугыз баласы бар. ? барлыгы М?рьям апаны? 15 оныгы ??м 3 оныкчасы. «Яш?? – кырны й?гереп чыгу т?гел»- диг?н халык акылы шик тудырмый. Б?ген тормышта башка кыймм?тл?р булса да, шундый тыйнак, эш яраткан, ярд?мчел кешел?рд?н ?рн?к алып яшик.
Юбилеегыз бел?н, М?рьям апа Зиннуровна, ис?нлек-саулык,  б?хет, р?х?т тормыш Сезг?!