Кеше к??еленд? м??ге онытылмас хатир? булып сакланучы бер г?з?л чор бар, ул – м?кт?п еллары. Балачак бел?н яшьлекне тоташтыручы шушы вакыт аралыгы ?лед?н-?ле иск? т?шеп, сагындырып тора. Эх, бер к?нг? ген? булса да кайтырга иде шул м?кт?п елларына, к?решерг? иде классташлар бел?н... Олыгайган саен бу турыда ешрак уйланасы? ик?н. Кем кайда, ис?н-саумы ул, нинчек гомер ит??.. Шушы уйлар ничек т? бер очрашасы иде диг?н тел?к уятты да инде, дил?р ярты гасырдан артык Кадошкино районы Большие-Поляны урта м?кт?бен т?мамлаган сабакташлар - ф?лс?фи ф?нн?р докторы, доцент К?рим Ибра?им улы Долотказин бел?н очучы Рифат Ибра?им улы Долотказин, гомере буе халыкны? иминлеген саклаган х?рм?тле В?лиулла Х?мз? улы Тумпаров - очрашу инициаторлары. Узган атнада Иса авылы м?д?ният йортында очрашалар алар. К?реш? мизгелене? никад?р дулкынландыргыч булуын к?з алдына китер? кыен т?гел: ч?чл?рен? чал керг?н классташларны? бер-берсене? т?с-кыяф?тенд? таныш чалымнар к?рерг? тел?ве, берсен-берсе б?лдереп х?л сорашулары, биографиял?ре бел?н таныштыру, кайчандыр берг?л?шеп т?шк?н, инде саргаеп, чит-читл?ре таушалган фотокарточкадан ?зе?не табарга тырышулар – болар барысы да онытылмас минутлар. Клубта бер?м-бер?м х?тер йомгагын с?теп, ?зл?ре д? сизм?ст?н, алтмыш елга яш?рг?нд?й булганнардыр. Очрашу турында фикерен Большие Поляны гомуми т?п м?кт?бе директоры Светлана Ш?мил кызы Абаева уртак-лашты: Ул: “Июнь аены? егерме тугызында безне? авылыбызда бер кызыклы гына очрашу ?тте. 1953нче елда авылыбызны? урта м?кт?бебезне бер дист?г? якын кыз ??м егет т?мамлаган. Алар арасыннан икесе: К?рим абый Долотказин ??м Рифат абый Долотказин х?зерге к?нд? Татарстаннын башкаласында – Казанда яш?п яталар, ? ?ченчел?ре – В?ли абый Тумпаров ?з республикабызда, Саранск ш???ренд? яши. Бу ?ч ихтирамлы олы яшьт?ге кешел?рне? м?кт?п т?мамлауларыны? 60 еллыгына безне? очрашу багышланган иде.
Авыл клубында бу к?нне авылдашларым: яше - карты, олысы - кечесе жыелды. Очрашу авыл уртабызда урнашкан ?ч ??йк?лг? ч?ч?кл?р кую бел?н башланды. Со?ыннан ?ыелучыларга м?кт?п укытучылары к?че бел?н х?зерл?г?н 30-50 еллар фотор?семн?ренн?н презентация к?рс?телде. Бу фотор?семн?рд? с?р?тл?нг?н кешел?р турында педагогик хезм?т ветераны Капкаева Сания М?х?мм?т?ан кызы с?йл?де.
Юбилярлар авылдашлары бел?н берг?л?шеп ?тк?н яшьлек елларын иск? алдылар, ?зл?рене? тормыш юллары турында кызыклы иттереп с?йл?дел?р. ?ыелышта Долотказин К.И. ??м Долотказин Р.И. ?зл?рене? яшьлек ?ырларын, туган ягыбызда борын-борыннан яратып ?ырланганнарын башкардылар. Аларга кушылып авылдашларыбыз да ?ырлады”, - дип м?гълуматны ?иткерде Абаева С.Ш.
60 елдан со? очрашу т?г?р?к ?ст?л артында авылдашлары бел?н т?мл?п ч?йл?р эч?-эч? аралашу бел?н т?мамланды.

Н. Х?лил