Республикабызда бу я?а алым техникада гына т?гел, иген, терлек азыкларын кышка ?зерл?г?нд? д? у?ышлы кулланыла. Пленкага (элп?) т?релг?н барлык азык-т?лек ?йберл?ре кил?се елга кад?р ис?н-сау югалтуларсыз сакланып чыга, ик?н. ?ст?вен?, барлык кир?кле матд?л?рне югалтмыйча тота. Сенажны да а?а тереп кышка ?зерл?п куйганнар. ?ле ген? Мордовия авыл ху?алыгы ??м азык-т?лек министры беренче урынбасары В.Н.Сидоров ?тк?рг?н ки??шм?сенд? республикабыз кырларыннан кукурузны ?ыю ??м ?и?н?рд? (рукава) сак-лауга багышлады. - Авыл ху?алыгы ?лк?сенд? тагы бер я?алык – иген эшк?рт?, саклау технологиясе буенча “...плющения зерна в рукава в хозяйствах будут использоваться вальцовые мельницы Мурска 1400», - ди В.Н.Сидоров. Мордовияд? шундый комплекс 50. Бу тегерм?нн?р я?гырлы к?нн?рд? д? хезм?тне, энергияне, финанс чыгымнарын экономиял?п хайваннарга туклыклы азык ?зерл?рг? м?мкинчелек тудыра. Я?а технология буенча игенне полиэтилен ?и?д? саклау Л?мбер? районы «Александровский» племзаводында эшли. Быелгы я?гырлы ел ?чен бу бик кир?кле ?йбер, ч?нки игенне югары дымлылык шартларында сакларга куярга ярамый. Аны алдан киптерерг? кир?клеген белгеч булмаса? да бел?се?. ? игенне бу тегерм?н аркылы ?тк?реп, 120 тонна сайдыра торган полиэтилен ?и?г? куйса?, барлыкка килг?н терлек азыгын ел ярымга кад?р (барлык витаминнарын югатмыйча) сакларга була. Герметик яктан д?рес сакланса, анда кимер?чел?р (грызуны) д? кер? алмас. Я?а технология кулланган очракта, авыл ху?алыгында бу яктан да файда.
- Б?генг? арпа, бодай полиэтилен ?и?д? саклана, кукурузны (кайбер урыннарда гектарыннан 100 цетнер у?ыш ?ыйганнар) да шул ук юл бел?н сакларга ?ыеналар, - ди министр.

Наил? Насырова