Атюрьево районы Большой Шуструй авылында Теркулов Абуль - Ахать  Абдрахман улы бел?н Наил? Гани кызын х?рм?тлил?р. Алар ик?? ике кыз бер ул бала т?рбиял?п ?стерг?нн?р, оныклары да шатландырып тора. Авыл халкы каршында абруйлары – авторитетлары зур аларны?.
Абуль - Ахать Абдрахман улы - х?рм?тле педагог; гомер буе кил?ч?к буынга математика ф?не нигезл?рен ?йр?т?че укытучы, белем, т?рбия бирг?н Большой Шуструй т?п м?кт?бе директоры. Ул Россия м?гарифе мактаулы хезм?тк?ре диг?н исем й?рт?. Лаеклы ялда булуына карамастан, Абуль – Ахать Абдрахман улы МАПО «Каменка» ?ит?кчел?ре соравы буенча, б?ген хезм?т сафында, ху?алыкта эшли.

Зур Кыштыру м?кт?бе коллегалары, укучылары аны онытмыйлар, ??рвакыт х?рм?тлил?р.
Теркулов Абуль - Ахать Абдрахман улына 11нче октябрь к?нне 65 яшь тулды. Бу матур Юбилей бел?н тормыш ипт?ше, балалары, оныклары, коллегалары, укучылары, дуслары ??м тир?-к?ршел?ре кайнар котлап, тел?кл?р телил?р.
Х?рм?тле Абуль – Ахать Абдрахман улы!
Матур б?йр?ме? бел?н ихлас к??елд?н котлыйбыз. Якын кешебезг? к??елебезд?ге и? саф, матур тел?кл?ребезне - озын гомер, саулык, гаил? иминлеге ??м балалары?ны?, оныклары?ны? игелеген к?реп, тормыш ипт?шегез бел?н пар канатлар булып, берг?-берг? г?рл?шеп, шатланып яш?вегезне телибез!
Яш?? д?рте янсын й?р?ге?д?, картаерга ?ич т? ашыкма!