Мордовияне? 350 яшь гаск?рисе “Идел буе а?аганы” х?рби-спорт уенында катнашырга тели.
Ковылкино районында республика  “Идел буе а?аганы” х?рби-спорт уеныны? финалы булды.
29 июньн?н 4 июльг? кад?р Мордовия-безне? Ковылкино районындагы Мокша елгасы ?з?ненд? «Яш?смер патриотлар х?р?к?те» диг?н отрядлар арасында республикабыз х?рби-спорт уеннары финалы ?тте. Биш к?н буе балалар ?зл?рене? физик ??м спорт буенча к?чл?рен, команда рухы, строй бел?н атлау к?некм?л?рен, беренчел медицина ярд?ме к?рс?т?, суда батучыларга ярд?м к?рс?т? ??м янгын с?ндер? буенча белемн?рен к?рс?т? буенча к?чл?рен сынадылар.
Ярышны оештыручылар Мордовияне? м?гариф, физкультура ??м спорт министрлыгы,  Мордовияне? ВОСВОДы, Россияне? Мордовия буенча ДОСААФы, Госавтоинспекция МВДысы, МРО ВДПОсы, Х?рби комиссариаты, Ковылкино районы администрациясе иде.
«Яш?смер патриотлар х?р?к?те» диг?н отрядлар арасында республикабыз х?рби-спорт уеннары инде 25 ел ?тк?релеп кил?. Ул “Идел буе а?аганы” округы кысаларында ?т?. Максаты – яш?смерл?рне спортны? х?рби-гам?ли (прикладными) т?рл?рен? катнаштыру, физик к?ч ??м ?хлаклылыкны ?стер?, ? тулаем – Россияне? Х?рби к?чл?ре сафында хезм?тк? ?зерл??.  
Республика уеннары финалында югарыда санап китк?н критериял?р буенча 25 команда ярышты. Бу Мордовияне? барлык районындагы ??м Сарансктагы 350 м?кт?п укучысы ??м училище студенты. Алар барысы да май аеннан алып июньг? кад?р барган муниципаль тур уеннары ?и??чел?ре.
Быел муниципаль м?гариф оешмала-рыны? материаль-техник базасын ныгыту (формалы киемн?р сатып алырга) ?чен бюджетларына аерым акча юлланган. Шулай итеп, Мордовия юнармеецлары «Яш?смер патриотлар х?р?к?те»не? республика финалында берд?м формалардан катнашканнар.
Ярышны? республика этабы ?и??чел?р командасына Саранск ш???рене?   35 номер м?кт?бенн?н 10 яшь егет ??м 4 яшь кыз керг?н. Алар “Идел буе а?аганы” х?рби-спорт уенында республикабыз Мордовияне? намусын якларлар.
“Идел буе а?аганы” х?рби-спорт уеныны? финалы, кагыйд?се буенча, сентябрьд? Оренбург ш???ренд?ге «Самородово» лагере базасында ?т?ч?к.

Наил? Насырова