??р кешег? кайтып сыеныр ?чен ?ылы почмак кир?к. И? ышанычлы урыныбыз, безне к?теп торган ?иребез – ул безне? туган йортыбыз. Н?рс? ген? булмасын, кайгысын да, шатлыгын да гаил? бел?н уртаклашкан очракта гына кеше ?зен? тынычлык таба, рухи к?ч ала, к??ел ??р?х?тл?рен д?валый. Эшенн?н со? ?ен? ашыгып кайткан, анда к??ел тынычлыгы тапкан кешед?н д? б?хетлер?ге юктыр. Гаил? ?гъзалары никад?р тату булса, аны? ?ылылыгы да шулкад?р к?чле була. Гаил? тормышы бер-бер артлы килг?н м?ш?катьл?рг?, шатлык-куанычларга, авырлыкларга чорналып ?т?. Шул сик?лт?ле юллардан атлаганда, бер-берсен а?лап, юл куеп яш?г?н гаил?л?рне к?реп сокланабыз, алардан ?рн?к алырга омтылабыз.
Мен? шундый гаил?л?рне? берсе - Мордовияне? Большие Поляны авылында туып ?ск?н  Ринат М?х?мм?т?ан улы бел?н Светлана Петровна Тумпаровлар. Аларны? ?ле ген? туй к?нн?ре иде; и?г?-и? куеп 25 ел берг? бер ?ан, бер т?н булып тату яшил?р.
К?л?ч й?зле Ринат бар гомерен туган ?ирен? багышлый. Авылда т?рле эшл?рд? эшл?п й?рде, ?мма шоферлык ??н?рен алып, ??рвакыт руле артында машина й?г?нли. Алдынгы тыйнак хезм?тк?рне? б?л?кл?ре д? бар. У?ган, эшс?яр егет Иса авылы кызы Светланага гашыйк була. Светлананы авылда, районда да яхшы бел?л?р. Ул медицина белгечлеген? укый. Озак еллар Кадошкино больницасында операцион сестра булып хезм?т ит?; зур х?рм?т яулый. Светлана ханым б?ген авыл авыруларыны? к?н д?, т?н д? с?лам?тлеген саклый. Велосипедына атланып нич? километрлар ?т? ик?н... ?зе ген? бел?! Бу гаил? авылдашлары арасында х?рм?т казанган гаил? буларак билгеле. Бер с?з бел?н ?йтк?нд?, алар икесе д? хезм?т с?юче, у?ган, булдыклы кешел?р.
Ринат М?х?мм?т?ан улы бел?н Светлана Петровна гаил? корып, ?ч балага гомер бир?л?р; ?ч кызы, ?нил?ре кебек у?ган, тырыш. Аларны? да тормышта б?хетле булуларын телибез.
Кадерле  Ринат ??м Светлана! Без сезне и? олы б?йр?мегез - никах ??м туй к?негез бел?н котлыйбыз. Б?генге к?негез г?з?л, кил?ч?гегез тагын да г?з?лр?к, й?зегез кояштай нурлы, тормышыгыз матур ?ырларга ти? булсын. Й?рг?н юлларыгызны б?хет кояшы, с?ю йолдызы яктыртсын.
Тормыш дилбег?сен ныклы тотып, гомер буе берг? атлагыз. Й?р?кл?рд? булган с?ю хисен, с?ндермич?, м??ге саклагыз. Берг? типсен ??рчак й?р?гегез, зур тормышка илтсен юл башы. Кояш кебек т?п-т?г?р?к булсын б?хетегез - гомер юлдашы.
?ир й?зенд?ге и? изге тел?кл?р бел?н ?ти-?ниегез, балаларыгыз гаил?л?ре бел?н Роза ??м Светлана се?елл?ре?, барлык туганнарыгыз, дус - ишл?регез!