Агымдагы елны? февраль аенда Ковылкино ш???ренд? берьюлы ике олы чара ?тте.
Беренчесе – республика к?л?менд?ге «Мирас» диг?н и?ади конкурс 19 февральд? иде.  Кадошкино районы Большие Поляны гомуми т?п белем бир? м?кт?бе укучыларыбыз ?ч номинацияд? катнаштылар: «Мин д?ньяны к?р?м», «Вокал с?нгате», «Яшь р?ссам».   Дуэт буларак «Ш?р?ле»не башкаручы Альберт бел?н Марсель Долотказиннар (остазлары – Кильдеева З.Х.), яшь р?ссам Халил Альмяшев (остазы – Капкаева А.А.) – конкурсны? лаеклы призёрлары.
Икенчесе – 25 февральд? «Мордовия м?д?нияты: ?тк?н, б?генгесе, кил?ч?к» диг?н укучыларны? III Республика ф?нни-практик конференциясе югары д?р???д? ?тте. Чарада регионыбызны? ?иде районыннан делегатлар катнашты. ?тк?релг?н конференцияне? т?п максаты – туган якны? тарихына ??м м?д?ниятына катнаштыру, с?л?тле балаларны барлау ??м коммуникацион компетентлылык, толерантлылык т?рбиял??, этник группаларны? м?д?ниятын ??м гореф-гад?тл?рен саклау. Максатларны тормышка ашырып, укучылар конференцияд? эзл?н?-тикшер? эшл?ре н?ти??л?ре бел?н таныштырдылар. Чыгыш ясаучыларны? Ватанп?рв?рлелекл?ре милли традициял?ре, рухи байлыклары нигезл?рен? таянып башкарылган хезм?тл?ренд? чагылды.
Конференция н?ти??л?ре буенча с?л?тле укучыларны барладылар. Тагы краеведлар т?г?р?кл?ре, клублары, музейлары эшл?рен д? камилл?штер? турында с?з алып бардылар. Чара укыту процессында предметара б?йл?нешне? роле турында ??м башка м?сь?л?л?рг? игътибарны юн?лтеп ?тте. Кыскасы, конференцияне? эше т?б?нд?ге номинациял?р буенча алып барылды: тарихчылар, краеведлар, этнографлар, ?д?биятчылар, лингвистлар (тел ??м м?д?ният), культурологлар, музыкачылар.  Краеведлар  «Арапов укулары»нда катнаштылар. Бу Укуларда м?кт?бебезд?н ?ч укучылык команда катнашты. Тугызынчы сыйныф укучысы Ахметова Альмира (укытучысы Ахметов Д.Н.) «Краеведлар» номинациясенд? катнашты ??м призерлыкны яулады. Шул ук сыйныфны? укучысы Кильдеев Роберт (укытучысы Абаева С.Ш.) «Тарихчылар» номинациясенд? ?и??че булып кайтты. ? 5 сыйныф укучысы Ахметова Самира (укытучысы Капкаева А.А.) «Этнографлар» номинациясенд? - ?и??че.
?йтеп китми булдыра алмыйм: элекке строй бел?н марш ?т?л?р турында. Укучылар аны ярата иде ??м б?ген д? ярата. Ел саен районыбызда  «Россия патриотлары» диг?н чара ?т?, быел «И? ?йб?т командир» диг?н исемне Тумпарова Регинабыз яулады.
Без ?зебезне? укучыларыбызны лаеклы ?и??л?ре бел?н чын к??елд?н котлыйбыз! У?ышлар сезг?!

Светлана Абаева