28нче февраль к?нне Казанда Рузаевка районы Ш?риф Камал исемен й?ртк?н Татар Пешл? урта м?кт?бе делегатлары - м?кт?п директоры урынбасары Ч?ч?к Сафи кызы Бикмурзина, татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Сания Спартак кызы Саляева, тарих укытучысы Алсу Ахать кызы Шамонова Ш?риф Камалны? 130-еллык Юбилеена багышланган ?д?би-музыкаль кич?д? булып кайттык. Кич?не? авторы - Татарстан Республикасы Язучылар берлеге идар?се и?ат м?сь?л?л?ре буенча р?ис урынбасары Айм?тев Р?мис Кыям улы. Берникад?р вакыт Ш.Камал музеены? директоры иде. Зурлап каршы алдылар, яш?? урынына урнаштырдылар. Р?мис Кыям улы Татарстан Республикасы Язучылар берлеге идар?се р?исе Рафис Харис улы Корбан, гади иттереп ?йтк?нд? - Рафис Корбан бел?н таныштырды. ?ылы аралаштык, безг? балалар ?чен язган шигырь китабын б?л?к итте ??м имзасын да куйды. Аннары минн?н телевидениег? интервью алды. Кич? кичен с?гать 5т? башланды. Матур иттереп оештырылган кич?, ике с?гать ярым баруына карамастан, бер мизгел т?сле ?ттте д? китте. Язучылар берл?шм?се йортыны? (шул ук Тукай йорты) актлар залы Ш?риф Камалны яраткан кешел?р бел?н шыгрым тулы иде.
Ист?лекле бер очрашу булды. Ш?риф Камалны? двоюродный оныгы, Татарстанны? атказанган докторы Элеанора Гельмутдинова бел?н таныштык, ул пенсияд?. Элеанора Гельмутдинова кич?г? кызы Софья Исхаковна Сахаева (М?д?ният институнда доцент) бел?н килг?н иде. Ахунны? оныкасы, Ахун - Ш.Камалны? бертуганы. ? бертуган браты Абдулла 1937 елда Казахстанда югалган. Кич?д? халык ?ыры “Шахта”я?гырады, Д?рдем?ндне? “Кораб” шигырен? язылган опера партиясен Ренат Хабибуллин башкарды. “Акчарлаклар” повестенн?н ?зек, Гариф бел?н Газиз? саубуллашу к?ренеше с?хн?л?штерелде ??м “Акчарлаклар” ?ыры башкарылды. Н??иб? Ихсанова Газиз? ролен башкарган булган, ул да с?хн?г? чыгып с?йл?г?нн?н со?, ?ырлап та ?иб?рде. Гармунда да “Амур” к?ен уйнадылар, “С?мругъ кош” ?с?ренн?н ?зек к?рс?телде экранда. Айтуган Хамидуллин “Буранда” хик?ясен укып чыкты, Татарстанны? атказанган артисты Х?лис ?и?аншин аннары “?нил?р” ?ырын ?ырлады. Ахырда “Ха?и ?ф?нде ?йл?н?” комедиясенн?н ?зекне К.Тинчурин исеменд?ге театр артистлары с?хн?л?штерелде: Наиль Шайфиев ??м Исламия М?хм?това. Аннары Татар Пешл? авылы турында укучыбызны? шигыре укылды да, безг? с?з бирдел?р. Ч?ч?к Сафиевна авылыбыз ??м м?кт?бебез турында презентация к?рс?теп с?йл?де. Кич?д?н со? фотога т?штек т?, Г.Камал театрына алып бардылар. Кичке Казан буенча ??я?л?п Тукай йортына да кайттык.
Якташ язучыбыз Ш?риф Камалны? Казанда й?рг?н юллары буенча атларга, аны? якыннарын к?рерг?, зур б?йр?мд? катнашырга м?мкинчелек тудырган ?чен зур р?хм?т с?зл?ре м?кт?п директоры Флора Ахметжановна Шамоновага ?йт?се кил?. Ул Казанга барып килерг? транспот та тапты, башка кир?к-яракларны да ?айлаштырды.
Казанда ?тк?н якташыбыз Ш?риф Камал Юбилей кич?се ист?лекк? сагынып с?йл?рг? калды.

Сания Саляева