Республикабыз м?кт?пл?ренд? якташ язучыбыз Ш?риф Камалга багышлап ачык д?ресл?р, классташ тыш чаралар ?тк?р?л?р. Укытучыларыбыз, укучыларыбыз ??м ки? ??мгыятчелек язучыны? 130-еллык Юбилеен бил-гел?п ?т?л?р.
Атюрьево районы Усть-Рахмановка урта м?кт?бенд? 28нче февраль к?нне “Живая классика» с?нгатьле с?йл?м конкурсында 6нчы сыйныф укучысы Карабашев Ринат Ш?риф абыйсыны? ?с?ренн?н ?зекне бик матур укыгын.
Шул ук 6нчы сыйныфта татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Хасьянова Наил? ?хм?тхан кызы ачык д?рес ?тк?рг?н. Ельник районы Морд.-Пошаты урта м?кт?бе укытучысы Утешева Сания К?мил кызы ачык д?рест?н башка, м?т?пт? класстан тыш чараны презентация бел?н матурлап ?тк?рг?н. Темников районы Тархан м?кт?бенд? Нурия Хафиз кызы Мамлееваны? ачык д?ресе яшьл?рне? к??елл?ренд? уелып калачак. ? Кадошкино районы Большие Поляны т?п м?кт?бе укытучысы Кильдеева З?йн?б Х?с?ен кызы презентация кулланып кич? ?тк?рерг? ?ыена. Дубенка районы Кочкурово урта м?кт?бенд? т?рле милл?т халкына Ш?риф Камалны ишеттер? кич?се Альфия Кеддюс кызы Узбякова ?тк?рерг? планлаштырган. Татар классларында, классик язучыга багышланган ??г?м?не, шулай ук презентация к?рс?теп, ?тк?рг?н инде.
Л?мбер? районына килг?нд?, ??рбер милли м?кт?пт?, язучыны? тормышы ??м и?атына багышлап, ачык д?ресл?р, с?нгатьле с?йл?м ??м р?семн?р конкурслары, с?хн?л?ш-терелг?н ?с?рл?ренн?н ?зек кую, кабинетта Ш?риф Камалга багышлап к?рг?зм?л?р, презентациял?р оештырганнар. Шул р?вешле якташлары Ш?риф Камалны иск? алалар.