Ромодан районы Алтар авылында гомер кичер?че Сафия Х?мз? кызы Исхаковага ?з тормышындагы шатлыклы мизгелл?рне к?рерг? насыйп булды.Б?ек Ватан сугышы елындагы тыл ветераны, хезм?т ветераны Сафия Х?мз? кызы Исхаковага 90 яшь тулды. Шул унайдан  Ромодан районы Алтар авылында яш??че социаль хезм?т к?рс?т? ?з?ге хезм?тк?рл?ре юбилярны котлаганнар. Алар олуг юбилее у?аеннан а?а Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинны? котлау с?зл?рен ??м район башлыгы С.В.Чаловны? б?л?ген тапшырганнар.
Сафия ?би тормышыннан зарланмый, нинди ген? сорау бирс?? д?: “Репрессия, колхозлашу чорларын, сугыш елларын ?зегез д? укып бел?сез, зарланып утырудан файда юк. Ул авырлыкларны мин ген? т?гел, ил бел?н к?т?рдек. Фашистлар китерг?н кайгы- х?ср?тне с?йл?п т? бетерерлек т?гел. Без, 17- 18 яшьлек кызлар урман кис?д? ??рчак алгы сафта идек. Фронтка китк?н югары квалификацияле урман кис?чел?рне ?зебезне аямыйча башкарган хезм?тебез бел?н алыштырырга тырыштык. Мин, ипт?ш кызларым бел?н берг?, утын кистем, чыбыкларыннан арындырдым ??м т?яп ук ?иб?р? идек. Илг? утын ??м агач материаллары кир?к иде. Шулай бер еллап вакыт ?тте. Инде илл?ребез тыныч булып, безне? баштан ?тк?нн?рне яшьл?рг? к?рерг? язмасын. ??ркемг? б?р?к?тле гомерл?р насыйп булсын”, – дип изге тел?кл?рен ?иткерде Сафия Х?мз? кызы. Туган авылында ?идееллык м?кт?пне т?мамлаган, ?зе ?йтк?нд?й, бер ген? тапкыр да читк? чыкмаган, биред? авылны? Ибра?им улы Хафиз исемле у?ган егете бел?н тормыш корып, д?рт бала тудырып, аларны т?рбиял?п ?стерг?нн?р. Шул арада Сафия Хамзеевна ?иде ел Ромодан поселогындагы Красный Узел станциясе тимер юлында эшл?п алгач, кабат туган авылы колхозына эшк? кайта. Колхозны? т?рле эшл?ренд? актив катнаша. Язма героебызны? фотографиясе ??рвакыт Х?рм?т тактасында хезм?т ударницасы буларак эленеп торган.
?йе, ?лк?н буын в?килл?ре сугыш чоры ??м сугыштан со?гы авыр елларны ?з ?илк?л?ренд? кичерг?н, б?генге к?нд? х?рм?т ??м мактау казанган, олы яшьт? булуларына карамастан, ки? к??елле, ачык й?зле, кунакчыл ху?абик?л?р, акыллы аналар, яраткан д?? ?нил?р булып кала. Тылда куйган фидакарь хезм?тл?ре ?чен а?а Х?к?м?т медальл?ре тапшырылган. Б?ген Сафия ?бил?рене? 8 оныгы, 7 оныкчыгы килеп х?лен бел?л?р. Х?зерге тормышны? матурлыгына сокланып, “Шулай да бик б?хетле ?би мин”, - дия Сафия Х?мзе кызы.
Ветеранга озын гомер, ныклы с?лам?тлек, балаларыны?, оныкларыны? р?хим-ш?фкатьл?рен тоеп яш?вен тел?п калабыз!

Наил? Насырова