?тк?н атнада Рузаевка администрациясе залында Мордовия предмет олимпиадалырында ?и??че район укучыларын тантаналы котлау б?йр?ме ?тте.
2014 елны?  13 ноябренн?н 18 декабрен? кад?р муниципаль, ?  2015 елны? 14 январьд?н 7 февральг? кад?р Б?тенроссия олимпиадасыны? республика туры ?тте. Муниципаль турда Рузаевка районыны? 24 м?кт?бенн?н 7-11 сыйныфлардан 980 укучы катнашкан. Н?ти??л?ре буенча 77 ?и??че ??м 173 призер иде.
Бу районнан Б?тенроссия предмет олимпиадасыны? республика турында 69 укучы актив катнашкан.  Рузаевка балалары у?ышлары бел?н  мактана алалар. Беренче урын ??мгыять белеме (обществознание) буенча, 19 призлы урын (русский язык, литература, математика, информатика, биология, экология, английский язык, география, обществознание, право, физическая культура).
Ана телл?ре буенча Регионара олимпиадасыны? республика турында татар теле ??м ?д?бияты буенча Татар Пешл? урта м?кт?бене? ?ч укучысы -призерлар, ? мукшы теле ??м ?д?бияты буенча бер укучы ?и?г?н.
Рузаевка районы администрациясе, матур традиция буенча, ел саен олимпиадаларда ?и??чел?рне тантаналы котлап изге тел?кл?р ??м б?л?кл?р юллый. Мордовияне? Рузаевка районы м?гариф идар?се ?ит?кчесе Венера Раис кызы Ларына с?л?тле укучыларны югары н?ти??л?ре бел?н котлап, кил?ч?кт? д? интеллектуаль ??м и?ади потенциалларын тормышка у?ышлы ашыруларын тел?де. Шулай ук и? амбициоз проектларын ??м кызыклы ачышларында нык торучан булуларын сорады. Венера Раис кызы залдагы укытучыларга м?р???гать итеп, аларны? энтузиазмы ??м и?ади эше ген? Рузаевка районына шундый югары у?ышлар алып килде, ди.
– Х?рм?тле педагоглар, яшь буынга м?х?бб?тегез, акыллылык ??м чыдамлы булуыгыз ?чен чын к??елд?н р?хм?тл?р белдер?м. Кил?ч?к буын й?р?ген? и? якты ??м саф фикерл?р, ышаныч салган ?чен тагы бер тапкыр р?хм?тлемен, – ди В.Р.Ларина.
Н.Х?лил