Бу олимпиаданы? масштаблары елдан-ел ки??я, ик?н. Чит илл?рд? яш??че милл?тт?шл?ребезд? д?, илебезне? т?рле т?б?кл?ренд? таралып яш??че татарларда да, Татарстанда гомер ит?чел?рд? д? бу чара зур кызыксыну уяткан.
?ченче ел ?здырылган Халыкара олимпиасында 11 ме? кеше катнашкан. Быел Казанга, дистанцион турны ?теп, Казахстан, ?зб?кстан, ?зербай?ан, Та?икстан, Япония, Т?ркия, Кытай, Бельгия, Канада, Финляндияд?н ??м Россияне? 34 т?б?генд?, шул ис?пт?н Татарстанда яш??че (беренче турны ?теп) 500 егет-кыз ?ыелган. Алар арасында Мордовия республикабыз туры татар теле ??м ?д?бияты олимпиадасында беренче урыннар яулаган д?рт укучы 2015 елны? 20-24 апрель к?нн?ренд? катнаштылар. Алар: Л?мбер? районы Татар Тавласы т?п м?кт?бе 9 сыйныф укучысы Абдуллов Дамир, шул ук районны? Кривозерье урта м?кт?бе 11 сыйныф укучысы Чукмарова Г?з?л, Ромодан районы Алтар урта м?кт?бе 10 сыйныф укучысы Янгличева Юлия, Торбеево районы Татар Й?н?се т?п м?кт?бе 9 сыйныф укучысы Старкова Рената. Укучыларны ?ит?кл?п Татар Тавла гомуми т?п м?кт?бене? татар теле ??м ?д?бияты  укытучысы Альфия Фатих кызы Муртазина алып барды.
-  Дистанцион турда без билгеле бер балл туплау бурычы куябыз. Узган еллар бел?н чагыштырганда, быелгы олимпиадада катнашучы укучы ??м студентларны? татар телен бел? д?р???се к?пк? югары дип ?йт? алабыз. Дим?к, елдан-ел татар телен? кызыксыну арта ??м Казанга тагын да к?чле егет-кызлар ?ыела диг?н с?з, - ди Милли м?гариф идар?се башлыгы Лилия ?хм?т?анова журналист Г?з?л Насыйбуллинага бирг?н интервьюсында.- Йомгаклау турында олимпиадада катнашучыларга бернич? сынау узарга туры килде. Башта алар татар теле ??м ?д?бияты буенча язмача биремн?рне ?т?де.Икенче к?нне 10 т?ркемг? б?ленеп, «Минем халкым - туган т?б?гем ??м мин!» темасына презентация т?къдим иттел?р. Беренче турда интеллектуаль белемн?р тал?п ителс?, икенчесенд? егет-кызларны? артистизмы б?ял?нде – туган яклары, гаил?л?ре турында с?йл?? бел?н берг? алар биедел?р д?, ?ырладылар да, уен коралларында да уйнадылар, шигырьл?р д? с?йл?дел?р.
Олимпиада йомгаклары  буенча ?и??чел?рне Р?ст?м Ми?неханов ?зе т?брикл?г?н. Аны? с?зл?ренч?, б?генге глобализация шартларында татар телен саклап калу ?и?ел т?гел. Д?рес, х?зерге вакытта республика к?л?менд? бу юн?лешт? к?п кен? программалар эшл?п кил?, татар телен ?йр?н? ?чен зур м?мкинлекл?р бар. Татарстан лидеры мисал итеп Интернет челт?ренд? тормышка ашырыла торган “Ана теле” проектын китерде. “Шулай да, гаил?д? ?ти-?ни балалары бел?н туган теленд? с?йл?шм?с?, телне саклау бик авыр, – диг?н ул. ? м?гариф министры Энгель Ф?ттахов мондый олимпиаданы? кил?ч?кт? д? уздырылачагын в?гъд?л?г?н ??м катнашучыларга, туган телл?рен ?йр?нг?нн?ре, яратканнары ?чен, р?хм?т ?йтеп: “Шундый ук милли ?анлы булып калыгыз! Алдагы к?нн?рд? сезне? бел?н тагын да зуррак залларда очрашырга язсын”, – диг?н тел?кл?рен ?иткерг?н. Б?л?кл?? тантанасы ?ыр-бию номерлары бел?н ?релеп барган. С?хн?д? танылган ?ырчы Фил?с Ка?иров, “Голос. Дети” телепроекты финалисты С?ид? М?х?мм?т?анова, ТР фольклор музыкасы д??л?т ансамбле, “Казан” бию ансамбле, ТРны? д??л?т камера хоры чыгыш ясаганнар. Кунакларга “Ш?р?ле” балетыннан ?зек т? к?рс?телг?н.
Халыкара олимпиасында катнашкан Мордовия укучыларын ?ит?кл?г?н Альфия Фатих кызы Муртазина ??г?м?д? т?б?нд?гел?рне ?йтеп китте:
- Шулкад?р зур д?р???д? ?тк?н олимпиадада беренче тапкыр катнашуыбыз иде. Быел укучыларыбыз урыннар яуламадылар, ?мма кил?ч?кт? яуларлар дип ышанабыз. Конкурс сынауларыннан тыш олимпиада катнашучылары ?чен ?зерл?нг?н к??ел ачу чаралары ??м экскурсиял?р ?тте. Казан ш???ре ??м Казан Кремле буенча экскурсияд? д? булдык, К?рим Тинчурин исеменд?ге Татар д??л?т драма ??м комедия театрында татарча спектакль карадык, «С?л?т» фонды яшьл?ре бел?н оештырылган т?г?р?к ?ст?лл?рд? катнаштык, Габдулла Тукай исеменд?ге туган тел форумында, «Мин татарча с?йл?ш?м» (“Мин татарча с?йл?ш?м” акциясе быел ?зене? 10 еллыгын билгел?п ?т?) акциясенд?, «Студентлар язы – 2015» фестиваленд? д? булдык. Без олы б?йр?мг? ?йл?нг?н чараларда татар м?хитен? чумдык. Укучыларыбыз башка илл?рд?н килг?н татарлар, Татарстанда яш??че милл?тт?шл?р бел?н д? к?п аралаштылар, адреслар бел?н д? алыштылар. Барысы да бик ошады; кадерле кунак булып кайттык. Шулкад?р тир?н эчт?лекле чара ?тк?рг?н ?чен, барлык чыгымнарны Татарстан ?з ?сл?рен? алган ?чен зур р?хм?тл?ребезне белдер?без.
Наил? Насырова