9нчы май к?нне без Ватаныбызны? азатлыгы ??м б?йсезлеге ?чен Б?ек Ватан сугышында ??лак булган ка?арманнарыбызны, тылда станок артында, колхозда басу-кырларда к?н-т?н эшл?п ?и??г? ?з ?лешл?рен кертк?н фидакарь тыл хезм?тч?нн?рен олы ихтирам ??м юксыну хисе бел?н иск? алабыз. Аларны? ти?д?шсез батырлыклары алдында баш иябез. Бу к?нне Торбеево районы Татар Юнки  администрациясе хезм?тк?рл?ре ??м  халкы, укытучылар, укучылар башта м?кт?п янына ?ыелдылар. Байракны чыгару булды ??м барча халык авыл администрациясе янына юлланды. Б?ек Ватан сугышында вафат булган авылдашларыбыз ??йк?ле янына «?лемсез полк» фотографиял?ре тотып бардылар.
Ветераннарга карата х?рм?т, шаулы тарихны?, д??ш?тле сугышны? ист?лекл?рен яшьл?рг? мирас итеп тапшыру, тарихны онытырга ярамавын максат итеп куйган митингны м?кт?п директоры Т?нзил? ?хм?т кызы Утешева ачып ?иб?рде ??м бу олы б?йр?м бел?н барча халыкны котлады. Тынычлыкны? чиксез зур б?ясе, аны саклау ??м изге х?тер, батырлыклар бел?н гогурлык хисе булуы турында с?йл?де.  Шулай ук Татар Й?н? авылы администрациясе ?ит?кчесе Кудякова Венера Ф?рит кызы 9 май бел?н, Б?ек ?и??г? 70-еллык юбилей бел?н котлап с?йл?де.  Со?ыннан  ООО «Юнки» ?ит?кчесе Салихметов Раис Равиль улы митингта катнашучы авылдашларын б?йр?м бел?н котлады ??м авылдашларыны? ист?леген м??гел?штерг?н ??йк?лг? ч?ч?кл?р салды.
МБОУ «Тат.- Юнкинская ООШ» укучылары шигырьл?р с?йл?де. Мтингта катнашучылар ч?ч?кл?р б?йл?мен авыл батырлары ??йк?лен? салды.
- Кызганычка каршы, Б?ек Ватан сугышы ветераныны? берсе д? бу митингта катнашмады, ч?нки бер Деушев М?хм?т Исмаил улы ветераныбыз гына б?генг? ис?н. Ул да, саулыгы какшаганга, б?йр?мд? катнаша алмады.  Тыл ветераннары, сугыш балалары митингта катнаштылар, ди Альфия М?хм?т кызы Агишева. - Митингтан со? «Солдат боткасы» оештырылган иде. Барча халык авыз ит? алды. Со?ыннан м?кт?п укучылары ??м М?д?ният сарае хезм?тк?рл?ре бел?н ?зерл?нг?н б?йр?м концерты ?тте. Анда ?ырладылар, биедел?р, шигырьл?р яттан с?йл?дел?р.
?и??че халыкны? батырлыгын онытмый, ?и??не? м?гън?сен киметми, тарихи ялгышларга юл куймый, ка?арманнарны? ист?леген саклап яш?рг? бурычлы без. Бу б?тен кил?ч?к буыннар бурычы.