Флора ?хм?т?ан кызы Шамонованы? туган к?не ?тте.
Барыбызга да билгеле: м?-галлимн?р и? д?р???ле ??н?р иял?ре булып сана-лалар. ? ?ит?кче хезм?те – катлаулы да, ?аваплы да, н?ти??се д? к?ттереп кен? к?рен? торган хезм?т.  И?ади яктан с?л?тле, ?з эшен? ихлас бирелг?н, куелган максатына иреш? торган укытучыларны? укытучысы Флора ?хм?т?ан кызы Шамонова 1965 елны? 28 маенда Рузаевка районы Татар Пешл?се авылында туа. Туган авылы урта м?кт?бен т?мамлагач, Н.П.Огарев исеменд?ге МГУда укый Флора ?хм?т?ан кызы. Хезм?т биографиясен музей хезм?тк?ре буларак башлап ?иб?р?, аннары Пешл? м?т?бенд? география ф?не укыта. Флора ?хм?т?ан кызы кил?ч?к буынга а?-белем, т?рбия бир? бел?н берг? 2004нче елдан алып Татар Пешл? урта м?кт?бене? директоры булып б?ген ике дист?г? якын булган эш стажлы педагог, ?ит?кче ул; м?кт?п тормышыны? ?з?генд? кайный. М?кт?бебез директоры - ??рчак шат к??елле, ярд?мчел, кешелекле, игътибарлы, ышанычлы серд?ш, гаил?сенд? кадерле ?ни, у?ган хатын. Аны? тормыш кредосы да - кешел?рг? яхшылык эшл??, оптимист булу.
Флора ?хм?т?ан кызы тормыш ипт?ше Ахать Ариф улы бел?н ике кыз бала – Альфия бел?н Алсуны т?рбиял?п, югары белем бир?л?р. Алар – с?екле ?бикай ??м бабакай. Бер-берсен? ярд?м итеп тату яшил?р.
Флора ?хм?т?ан кызын Туган к?не бел?н котлап ис?нлек-саулык, б?хет, алдагы к?нн?регез гел шатлыкта, р?х?тт? ?тсен ??м тагы да зур у?ышларга иреш?егезне телибез.

Х?рм?т бел?н Сания Саляева