Ураза с?зе “тыелу” диг?нне а?лата. Рамазан – ризыкны? кадерен бел?, мескен-ятимн?рне? х?лен кайгырта, вафатларны иск? ала торган ай.
2015 елда Мордовия м?селман-нарына уразаны 20 с?гатьт?н артык тотарга туры кил?. Ураза тоткан кеше та? атканнан алып кояш баеганга кад?р ашау-эч?д?н, ?енси м?н?с?б?тл?рд?н тыелып торырга тиеш. Ураза камил булсын ?чен шулай ук ялган, гайб?т, начар с?зл?р кебек кимчелекл?рд?н д? сакланырга кир?к.Мо?ы? турында бел?без инде; тагы бер тапкыр иск? алу артык булмас дип уйларга урын бар.
Ураза тоткан кешег? т?б?нд?ге эшл?р мактаулы гам?лл?р булып санала: та? атканчы, т?нл? торып с?х?р ашау. Авыз ачуны со?га калдырмау. Изге гам?л-гыйбад?тл?рне арттыру. Изге Коръ?нне уку ??м ятлау.
Ураза вакытында к?ндезен т?б?нд?ге эшл?рне кылу шелт?ле санала: файдасыз ??м ?д?псез с?зл?р с?йл??. Озак вакыт мунчада булу яки суга чумып коену, ифтар кылмыйча, ике к?н р?тт?н ураза тоту. Борчак кад?р ген? булса да, бер?р ризык яки дару йоту, укол кадату, якынлык кылу.
Авыз ачканнан со?, гар?пч?: “?лла??мм? л?к? сумт? ?? бик? ?м?нт? ?? г?л?йк? т???кк?лт? ?? г?л?? ризкыйк?фтарт? ф?гфирлии й?? гаффар? м? кадд?мт? ?? м? ?хх?рт?”, ??м татарча: “Й?, Раббым, ?зе?не? ризалыгы? ?чен ген? ураза тоттым, тоткан уразаларымны кабул кыл, й?, Раббым, ?зе?не? бирг?н нигъм?тл?ре? бел?н авыз ачам, кылган г?на?ларымны гафу кыл”, – дип дога кылына.