Туган авылым! Без -сине? балалары?. Синд? туган саф чишм?-сулары?ны эчк?н, елгалары?да колач ??еп й?зг?н кешел?р. Кайда гына й?рс?к т?, сине сагынып кайтабыз. Авылга керг?нд? тезелеп китк?н, язын хуш ис таратучы, ??ен ?ил?с ?ава б?л?к ит?че, к?зен алтын-сары яфраклары бел?н ?йл?н?-тир?г? ямь ?ст??че, кышын салкын ?илл?рне ышыклаучы ак каеннар безне “Хуш кил?сез!”,- дип каршылыйлар кебек. Барча кунакларны ?ле ген? Кочкурово районыны? Татар Ымызы авылында г?рл?теп ?тк?релг?н Сабан туе каршы алды. Бу йола х?зер д? сакланып калган, бик зурлап ?тк?рел?. ??р ?йг? диярлек бормаланып агучы инеш-елгаларын, кыр ?рд?кл?ре ??м казларын, чикл?век ??м ?ил?ге бел?н сыйлаучы тавын, м??ге яшел чыршы-наратын, якыннарын к?рерг? дип кунаклар килг?н. Аларны? к??елл?рен матур ?ыры бел?н Дамир Абушкин тибр?тте. ?ырчы Х?мз? бабакасына охшаган Дамир безг? к?пт?н таныш. Ул ?зен ?ыры бел?н ген? т?гел, ? укудагы булган у?ышлары бел?н д? танытты. Без аны татар теле ??м ?д?бияты буенча ?тк?релг?н предмет олимпиадаларында призер буларак та бел?без. Б?ген ул Н.П.Огарев исемен й?ртк?н университет студенты. ?ле аны? энесе Ринат та безг? билгеле. Ул да туган телен яратып олимпиадаларда катнашып килде, ? б?ген армия сафында буларак тырышып х?рби хезм?тне ?ти. Ел азагына, х?рби хезм?тен т?мамлап, туган Татар Ымызы авылына, ?ти-?нисе янына кайтачак.
Кемн?р со? шундый кил?ч?к буын т?рбиял??чел?р? Ул – Шамиль Исмаил улы бел?н Динара Фазлый кызы Абушкиннар. Алар икесе д? Ымызда туып-?ск?нн?р, туган авылларында яшил?р. Бер м?кт?пт? белем алаганнар алар, еллар аермасы гына бераз башкарак. Ш?мил Исмаил улы урта м?кт?пне т?мамлагач, Ватаны сагында х?рби хезм?тт? була. ?йтеп кит?рг? кир?к, Кочкурово районы Татар Ымызы авылы Умыс диг?н елга буена урнашкан борынгы авыл. Авыл тир?ли ?тк?н Куйбышев исеменд?ге тимер юлы тир?-яктан калын урманнар бел?н уралган. Авыл кырыеннан ерак т?гел ?тк?н тимер юлда Ш?мил Абушкин 12, 5 ел тырышып эшли; хезм?тт?шл?ре х?рм?т ит?.
Яшьлек ул бер ген? кил?. Шул вакыт матур ярга к?зе т?ш? аны?. Шулай бит ?ырларда ?ырлана: «Т?шм?се? л? к?зе? матур ярга, м??ге с?нми торган ут ик?н». Шамиль Исмаил улы бел?н Динара Фазлый кызы? м?х?бб?тл?рен? д?лил буларак, Татар Ымызы елалары буенча озын арбаларга утырып, г?рл?теп туй ?тк?л?р. Май аендагы я?гырдан со?гы юлсызлыклар да берничек т? комачауламый. Ике лачын малай т?рбиял?п ?стер?л?р: алар турында югарыда ?йтеп киттем, кил?ч?кл?ре матур булсын, у?ышлар телибез яшьл?рг?.
Гаил? башы Шамил ?ф?нде б?ген вакытлы хезм?тт?. Ул ата-бабадан калган эшне д?вам ит? – авыл кешел?рен? яш?? чыганагы булган йортлар т?зи. Балта эшен? д? кулы ята. Аны? бел?н ?ылы аралашканда, ??й к?ненд?ге тыгыз вакыт турында иск?ртеп, печ?н чабу вакытын иск? алды ул. Ч?нки ху?алыкта мал-туар асраган кешег? бу бик т? м??им. ??й к?не ?и? сызганып печ?н ?ыйса?, кыш малларын тук була.  Шамиль Исмаил улыннан ху?алыгы турында, халык турында сорагач:
- Сыерыбыз бар иде, ?ле ген? ?гезебез бел?н икесен суйдык, сугымга ?ч ат асрыйбыз, бакчабызда яшелч?, ?ил?к-?имеш, б?р??ге ?стер?без. ?ти-?ни бирг?н т?рбия буенча ислам динебезне х?рм?т итеп, туганнарыбыз бел?н аралашып, бер-беребезг? тер?к булып, авылыбызда яш??че т?рле милл?т в?килл?ре бел?н дуслыкта яшибез. Авылда да матур итеп яш?п була бит.
? Динара Фазлый кызы да м?кт?пне т?мамлагач ?зен? профессия таба. Балаларын да хезм?тк? м?х?бб?т т?рбиял?п ?стер?л?р авыл кешел?ре. Авылда б?т?нч? була да алмый. Ирт?н торгач ху?алыкта, аннары хезм?тт? эшл?рг? туры кил?. Динара ханым да эшт?н курка торганнардан т?гел. Ул башта м?кт?пт?, м?кт?п ябылгач – медпунктта ху?алык хезм?тл?рен башкара. Аннары авылы китапхан?сенд? эшли башлый. Китапларны т?ртипт? тота. Китапхан? эше турында ул:
- Татар Ымызы китапхан?безд?, авылыбыз зур булмаса да, ике ме? алты й?зд?н артык китап бар. Татар ?д?бияты да к?п. Китап укучыларыбыз арасында к?бр?к картлар. 50-60 яшьлекл?р китапны алып укыйлар, ? яш?смерл?ребез,  к?рше авыл м?кт?бенд? укыганга, м?кт?п китапхан?сен? ешрак м?р???гать ит?л?р. Х?зер авылыбызда кунаклар к?п, бу шатлыклы к?ренеш. М?ск??чел?ребез д? килеп китап укыйлар. Китап укырга тел??чел?рне кабул итеп, китапхан?не м?д?ни учакка чумдырырга тырышам.
Динара Фазлый кызы Абушкина ?зе д? авылда активларны? берсе буларак Сабантуйны оештыруга зур ?леш кертк?н. К?п кен? Россия т?б?кл?ренд? яш?г?н татарларыбыз гад?тл?ребезне, динебезне, мо?ыбызны саклаганнар. Эшк? у?ган ху?абик? бел?н д? аралашканда ул:
- Милли гореф-гад?тл?рне х?рм?т ит? авылыбыз халкы. Елаларны ?тибез. ?зем милли ашларны да яратып пешер?м. Сабантуйда кунакларны ?зебезч? евача (хворост) бел?н каршы алдык. ?йд? салма, мантый, б?лешл?р пешер?м. Тагы к?ршел?ребез бел?н ярд?мл?шеп казы ясыйбыз. Ымыз казысы тир?-якка элек-элект?н т?млелеге бел?н билгеле. Малкайларны ?зебез асрыйбыз. Т?мле иттереп тукландырабыз. Аны ашата белерг? д? кир?к бит.
Авылда эшл??чене? м?ш?кате бит аны? ел ?йл?н?се бара. Мен? шундый тырыш халык яши Татар Ымызында. И? матур гаил?л?р авылда яши дип ?йтерг? хокукыбыз бар.

Наил? Насырова