С?зем Мордовия халкы турында. Торбеево, Рузаевка, Краснослободск яклары бакчаларында ?ир ?ил?ге плантациял?ре бар. Аларда к?нен? алты й?з килограмм бакча ?ил?кл?ре ?ыеп алалар. Рузаевка районында утыз еллар инде ?ил?к ?итештер? эше бел?н шогыльл?н?л?р.
Быел алар я?а технологиял?р буенча тагы ?ч гектар ?ирд? 150 ме?  т?п ?ил?к утыртканнар; ??р ?ил?к т?бен? су труба буенча кил?, ике фильтр урнаштырылган. Корылмаларны? б?ясе алты й?з ме?, бер й?з туксан сумын х?к?м?т т?л?г?н. 1,92 млн сумлык пленка, утырту ?чен кир?к-яраклар алганнар. Италияле сортлыларыннан гектардан ун тонна ?ил?к ?ыеп алырга уйлыйлар. Б?ген к?нен? ??р ?ыючы 25 килограммлап ?ил?к ?ыялар, ди Красное сельцо ху?алыгында агроном Наталья Соломанина. Ул: ««Королеве ягод», как ещё называют землянику садовую, необходимы с одной стороны солнце, а с другой – много влаги. Рузаевские садоводы решились на эксперимент и применили систему капельного орошения. 115 000 растений на 3-х гектарах высадили под плёнку. Капли влаги целенаправленно увлажняют корни растений. Плёнка защищает от испарений. И сохраняет ягоды от загрязнения». Ху?алык директоры Алексей Федьков эшл?ре турында: «Землянику садовую стали выращивать в хозяйстве почти 30 лет назад. Сейчас под ягодой в целом занято 9  гектаров. Садоводы надеются собрать более 10 тонн земляники садовой с гектара. Планируем в будущем расширить земляничные плантации».
Бу ху?алыкта тырышалар.

Табигатьне? байлыгыннан файдаланабыз

Кеше ялын ??йге вакытта алырга тырыша, ? кайберл?ре ?ил?к вакытына туры китереп ала. ?ил?к сатып, акча эшл??чел?ребез д? байтак. Х?тта шуны? бел?н ген? к?н к?р?чел?р д? бар. Кемдер бу акчага мунча т?зет?, кайбер??л?р машина я?арта, кемдер малаена фатирга кад?р алып бир?. Аз йокларга, ялкауланмаска гына кир?к.
М?ск?? - Саранск тоташтырган олы юл буена тезелеп басып, ?ил?к сата башлаганнарына ?лл? кайчан инде. Башта халык каен ?ил?ге сатты. Майонездан бушаган бер чил?ге 250 сум тора ик?н. «Быел каен ?ил?ге к?п иде, ?ир ?ил?ге д? аз т?гел. Тик черкид?н, киг?венн?н котыла торган т?гел, – дип с?йл?де бер йортта яш?г?н к?ршебез Александра Егорова. – Урманга кер?-керешк? ?ил?к безне? к?зг? акча булып к?рен? инде х?зер. Табыш ала торган чорыбыз бит. ??йне к?теп алабыз. Гаил?л?ре бел?н ?ил?к ?ыючылар да бар. Ирл?ре хатыннарын да уздырып ?ыя ?ле. Халык д?рес ?йт? - аягы? тыпырдамаса, авызы? шапылдамый.
Ирт? яздан урманга чыгып кит?м. Н?селебез шундый. Аны? каравы, кайда н?рс? ?ск?нен белеп торам. Гаил?мне ??рчак кеше кулы тим?г?н ?ил?клекк? илт?м. К?нен? 5?р литрлы 20ш?р чил?к ?ир ?ил?ге сатабыз. Берсен 600-750 сумга алалар», – ди ул.
«Бала бел?н ?йд? утырам. Берсен? – 3, икенчесен? 1 яшь т? юк ?ле. ?ил?к ?ене кагылгач, тик утырып булмый ик?н ул. 20 ме? сумлык каен ?ил?ге саттык. Балаларны ?би карый, ? ?ти машина бел?н й?рт?», – ди Саранскка килеп ?ил?к сатучы Айг?л Юнысова (исеме ?зг?ртелде).

Н.Х?лил