Мордовияне? Рузаевка районы Татар Пешл? авылында гомер итк?н Демкиннар гаил?сене? кайгыларын Пешл? авылы урта м?кт?бе коллективы уртак-лаша.
Пешл? халкы ??м Ильшат Джиханша улы Демкинны белг?нн?р, х?рм?т итк?нн?р зур югалту кичерде. 2015нче елны? 23нче сентябренд? яхшы кешебез, т??риб?ле эшм?-к?р - предпринима-тель эшл?ре буенча Мордовия, Россия б?л?кл?ре бел?н билгел?нг?н, Республика Мордовиябез Х?к?м?т Собраниясе депутаты, авыл Советы депутаты ??м ??мгыять эшлеклесе - Ильшат Джиханша улы Демкин (озак еллар Тат.-Пешл? авылы депутатлары Советы председателе иде) якты д?ньядан вакытсыз китеп барды. 24нд? Татар Пешл? авылы зиратына ?ирл?дел?р. Матур гомер итте, халыкка яхшылыгы к?п тиде; ??нн?тт? урыны булсын. Сезне? зур кайгыгызны уртаклашабыз. Бу сезне? зур гаил?гез ?чен олы фа?ига ??м югалту. Шундый авыр к?нн?рд? б?тен коллективыбыз чын к??елд?н Сезг? сабырлык телибез.
Ильшат Джиханша улы Демкинны т?рле якларда бел?л?р. Ул хобби буларак олы н?селле атлар ?рчет? бел?н шогыльл?нде. Аны? атлары чабышларда беренчел?рне ала идел?р. Татар ?анлы олы Кеше булып яши белде.
Игелекле эшл?р башкарган Джиханша улы Ильшатны? рухы шат булсын.