Со?гы елларда Мордовияд? авылларны артезиан суы бел?н т?эмин ит?г? зур игътибар бирел?. Мо?а федераль максатчан программалар ярд?м ит?. М?с?л?н, «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
Ромодан районы атаклы якташ галимебезне, Мирза Исмаил улы  Махмутовны бирг?н Алтар авылында су?тк?ргеч Советлар, Первомай, Молодежная, Мирза Махмутов, Н.Лесная урамнарына ?тк?релерг? тиеш дип эшне башлап ?иб?рг?н чакта язган идек. Х?зер эшне? н?ти??се бар. Суларны ?йл?рг? керт?, аны халык байлыгына ?йл?ндер? б?ясе 1,717 млн. сум. ? барлыгы Алтар авылын т?эмин ит? ?чен 7 километр 500 метр озынлыкта артезиан сулы су?тк?ргеч  кир?к. Барлык эш т?рл?рен? зур траншеялар казу, полиэтилен трубалар сузу, су заборы т?з? кер?. Бу хезм?тне Саранск ш???ре ООО «Техторг - сервис» башкара.
Т?з? ?чен акча федераль ??м респуб-лика бюджетларыннан б?леп бирелг?н. Шулай ук ?лешч? халык ?зе д? матди ярд?м бел?н ярд?мл?шк?н. Б?ген халык су бел?н р?х?тл?н?. Мен? Советлар урамында яш??че Равил? С?яф кызы Ипкаева н?рс? ди:
- Суны чил?кл?р бел?н ташып азапланасы да юк, картлык кил? бит. ?йд? су чылтырап агып торганда ??р к?не? б?йр?мг? ти? була. Чиста суны к?нне? тел?с? кайсы вакытында агызып алып була: бу б?хет бит, яш?еш чыганагы, - дип шатлыгын уртаклашты  Равил? С?яф кызы.
Башлаган эшне? азагы да була. Тизд?н, комфортлы яш?? ?чен, Алтар авылыны? башка урамнарына да шундый б?хет кил?ч?к.

Н.Х?лил