К?з - табигатьт? и? матур чорларны? берсе. Быел безне к?з ?зене? ?ылы ??м матур т?сл?ре бел?н озак шатландырды. Кар явып алган булса да, ?ле ?аман к?н температурасы + тора. ?мма шунысы к??елсез: яз к?не очып килг?н кошлар, к?з к?не я?адан ?ылы якларга очып кит?л?р. Тезелешеп кошлар очуын к?рг?ч, мо?су булып кит?. Без аларны кул болгап озатып калабыз.   К?зне? со?гы ае булган ноябрьг? аяк бастык. Шу?а к?р? д? м?кт?пл?рд? алтын к?зг? багышлап кич?л?р, к?зге баллар - класстан тыш чаралар ?тк?р?л?р д?вам ит?.   
Л?мбер? районыны? Черемиш т?п гомуми белем бир? м?кт?бенд? д?  к?зге б?йр?мн?р башланып китте. 29 октябрь к?нне 1-4 классларда (класс ?ит?кчел?ре: Венера Асыйм кызы Карабанова, Зульфия Х?йдар кызы Маринова, Линара Касим кызы Cафьянова) «Алтын к?з» диг?н б?йр?м уздырдылар. Укучылар К?з кызы ролен башкарган Кулахметова Эльвина бел?н берг?л?п ?ырладылар, биедел?р, уеннар уйнадылар. Башлангыч сыйныф укучылары т?рле кызыклы ?с?рл?р с?хн?л?штереп ?ил?к-?имеш, яшелч?л?рг? реклама ясадылар. Конкурсларда укучылар гына т?гел, ?нил?ре д? бик тел?п катнашты. Барысы да бик актив булдылар, ?мма и?-и?н?р арасында 2 класстан Карина Курмакаева, 3 класстан Вероника Забирова, 4 класстан Михаил Меньшиковны ?йтерг? кир?к дип уйлыйм.
Конкурслар т?мамлануга ?нил?р, балаларга к?зне? мул у?ышларыннан файдаланып, табын ?зерл?де ??м берг?л?п ч?й эчтел?р. К?зге б?йр?м к??елле рухта узды.
Укучыларны? ?нил?ре укытучыларга р?хм?тл?р белдереп, к?т?ренке к?ефл?р бел?н, ?йл?рен? кайтып киттел?р.

Фазия Боярова,
татар теле ??м ?д?бияты укытучысы