Х?рм?тле тамашачылар! 29,30 ноябрьл?рд? ??м 1 декабрь к?нне безг? кабат Татарстаннан ?лм?т драма театры кунакка кил?. ?тк?н ел аларны? программалары безне шатландырган иде. Аларны Мордовия милли театры ?ылы кабул ит?.
Мордва халык театры актерлары инде бернич? тапкыр Татарстан якларында гастрольда булдылар. ?лм?т драма театры с?хн?сенд? ?з спектакльл?рен т?къдим иттел?р. ? ноябрьд? Саранск ш?h?рен? чакыру гастрольл?р бел?н Татарстанны? и? у?ышлы h?м танылган коллективларны? берсе – ?лм?т татар д??л?т драма театры кил?!

Аны? репертуарында татар, рус h?м чит ил авторлары ?с?рл?ре буенча куелган спектакльл?ре шактый к?п. ?лм?т постановкалары аермалы р?вешт? ?зенч?лекле драма материалы, оригиналь с?хн? теле, т?рле жанрлардан эксперименталь синтез тапшыра.
Со?гы биш ел ?ченд? ?лм?т театры ?лл?нич? тапкыр б?тенроссия h?м халыкара наградаларына Казанда, Мармариста (Т?ркия), Каирда (Мисыр) лаек булды. Шекспир трагедиясене? «Ромео h?м Джульетта» татар теленд? т?къдим ителг?н с?хн? версиясе милл?т театраль премиясе «Алтын Маска» номинанты булды h?м к?пт?н т?гел Самара ш?h?ренд? ?тк?н «Волга театральная» межрегиональ форумда бернич? приз яулады.
Бу юлы Мордва халык театры с?хн?сенд? ?лм?т артистлары тамаша - концерт «Кызык кино» («Интересное кино») 30 ноябрьд? 18 с?гать 30 минутта, ? музыкаль комедия «Дил?фр?зг? д?рт кия?» («Четыре жениха Диляфруз») 1 декабрь к?нне 18 с?гать 30 минутта h?м интерактив ?кият «Ел фасылы» 29 ноябрьд? 10 с?гатьт? ??м 12 с?гатьт? т?къдим ит?ч?кл?р. Рус телен? синхрон т?р?ем? д? булачак. Мордовия милли театры сезне к?т?. Билетларны театр кассасында (тел.: 38-07-03, 47-25-33) ??м “М?гариф» китапхан?сенд? Р?шид? Али кызыннан (47-47-64) алырга була. Спектакльл?рг? билет б?ясе - 300 сум, ? ?киятк? – 120 сум.

Спектакльл?р турында кыскача м?гъл?м?т

Танылган татар драматургы Туфан Ми?нуллинны? “Дил?фр?зг? д?рт кия?” комедиясе нич?дист? еллар театрлар афишаларыннан т?шми. Аны актерлар, режиссерлар ?з ит?, ?лб?тт? инде, тамашачы да ярата.
?леге спектакль ?лм?т театры репертуарында камалларныкына караганда да ирт?р?к п?йда булды.
28 елдан со? комедия театр репертуарына Илдар Х?йруллин куелышында “?р?м?лек кия?л?ре” исеме бел?н кайтты. Т?рле буын театр с?ючел?р яратып ?лгерг?н 2 п?рд?лек музыкаль комедия ?лм?т татар д??л?т драма театры афишаларында ян? п?йда була. Аны режиссер Н?фис? Исм?гыйлева??м театр яшьл?ре я?артты.
Беренче куелыштан со? к?п сулар акты. Замана башка, ??мгыятьт? кыймм?тл?р ?зг?.Зир?к юмор, искиткеч музыка, д?ртле биюл?рг? корылган комедия гына шул ук. Х?ер, б?генге к?нг? д? аваздашлык юк т?гел.
Шулай итеп, к?нн?рд?н бер к?нне авылга “С?ембик?” журналыны? я?а саны килеп т?ш?. “Ялтыравыклы” басмада – авылны? беренче г?з?ле Дил?фр?з. Н?къ шуннан башлана да инде м?х?бб?т м?р?к?л?ре. Кызны? с?р?тен? м?кибб?н егетл?рд?н к?пл?п хатлар агыла. Тик замана Дил?фр?зе к??елен? кем якын ик?н: гыйлемле Галимме, ?ткер Ш?к?р, я тырыш ??милме? Б?лки ул кыймм?тле гаджет иясе Исм?гыйльне сайлар?! Ягез, Дил?фр?зг? кия?не берг?л?п сайлыйк.
«Кызык кино» - гади концерт т?гел, ? ?лм?т театрыннан я?а театральл?штерелг?н шоу. Бу тамашада сез узган гасырны? и? танылган хитларын ишет? аласыз. “Ретро” т?шенч?се ??рн?рс?д?: киемн?рд?, декорацияд?, биюл?рд?... Д?ртле д?, мо?лы да, кыскасы ш?п программа.
“Елны? д?рт фасылы” – н?ни тамашачыларыбыз ?чен интерактив ?кият. Ринат Ф?тхиев кал?менн?н т?шк?н ?леге вакыйга геройлары табигать, д?ртаяклы дусларыбыз, яхшылык ??м яманлык турында б?ян ит?. Х?ер, бу тамашаны алар н?ни тамашачылар бел?н берг? “яза”.
Спектакльд? ??м концертта т?п рольл?рне башкарган, театрны? й?зек кашы булган актер турында да ?йтмич? булмый. “Дил?фр?зг? д?рт кия?” спектакленд? ш???р  егетен, “Кызык кино”да Мандарин образын тудырган Динар Х?снетдинов ?лм?т театрыны? и? популяр артистларыны? берсе. Театрга 2011 елда Казан театр училищесын т?мамлаганнан со? килг?н. Беренче роле - ?мирхан Еникине? “Тормыш корабы” спектакленд? т?п герой Харисны? дусты З?ф?р. Динар М.Лермонтовны? “Гашыйк К?риб” исемле м?х?бб?т кыйссасында яшь ?ырчы егетне, К?рим Тинчуринны? “Назлы кия?” комедиясенд? кыланчык ?б?б?керне, Илгиз З?йниевне? “Балакаем” драмасында катлаулы язмышлы Айрат, “Ромео ??м Джульетта” спектакленд? Ромео образларын башкара. Аны? уенына самимилек, ?анлылык, хисл?р гадилеге, тулылыгы ??м киеренкелеге хас.
2013 елда Самарада узган “Волга театральная” 1 т?б?кара театр фестиваленд? Б. Брехтны? “Туй” (Мещанская свадьба) спектакленд?ге кия?не? дусты роле ?чен ул “Икенче пландагы и? яхшы ир-ат роле” дипломы бел?н б?л?кл?нде.
Габдрахман ?пс?л?мовны? 50 ел элек язылган “Ак ч?ч?кл?р” романы буенча «Я?а Гасыр» каналы т?шерг?н телевизион фильмда Динар т?п герой - Мансурны уйный. “Мансур образын тудырганда, х?тта эзл?нерг? д? туры килм?де, бу рольне уйнамадым, ?зем булып яш?дем ген?! – ди Динар кино с?нгатенд?ге ?леге т??ге чирканчыгы турында. - Мансур н?къ мин инде: нидер к?т?, ?метл?н?, эзл?н?. Гомер буе мин булмаган ?ирд? шулкад?р р?х?ттер кебек, мин булган ?ирд? тормыш туктап калгандыр т?сле тоела. Мансур да шул хал?тт? яши. Аерма шунда: мин кызу, Мансур сабыр, т?пле итеп тасвирлана”.