Совет чорында ук б?тенсоюз ял курортлары Кырымда урнашкан иде. Балачактак ук билгеле булган “Артек” кына ни тора! Барьяклап Кара ди?гез дулкыннары бел?н юылган ярымутрау б?ген д? яллар ?чен и? яхшы урыннарны? берсе булып кала.
18нче октябрь к?нне, Мордовия м?гариф министрлыгы Проекты нигезенд?,  Рузаевка районы Татар Пешл? урта м?т?бе укучылары (30 кеше, 2 ?ит?кче бел?н) Анапага юл тоттык. Бер ярым к?н поездда барганнан со?, егерменче числода «Тоннельный» диг?н станцияг? килеп ?иттек. Анда безне автобус к?теп тора иде. Тир?-якны? матур табигатен? сокланып бер с?гать барганнан со?, Анапада булган «Голубая волна» диг?н санаторийга килеп ?иттек. Ул санаторийда Рузаевка районыбызны? 4 м?кт?бенн?н ял иттек: без – Татар Пешл? ??м Трускляй, Красное Сельцо урта м?кт?пл?ре укучылары, 1нче гимназия балалары. Тагы безне? бел?н берг? Пермь ?лк?сенн?н, Йошкар-Оладан - барлыгы 180 кеше дингез янында р?х?тл?ндек.
Санаторийдагы 5 корпуста 45?р укучы 5 отряд итеп билгел?неп яш?дек. Биред? барлык шартлар тудырылган: йорт ишек алдында - тренажерлар, ашхан?, клуб, д?валау корпусы. Биналар артында ук т?р?з?д?н к?ренеп тора торган ди?гез. Корпус эченд? доктор, ш?фкать туташлары ял ит?чел?р с?лам?тлеге сагында торалар.
Санаторийга килеп ?иттек, урнаштык, аннары балаларны докторлар тикшереп чыкты ??м ??рбер ял ит?че бала бел?н д?валау эшл?рен башлап ?иб?рдел?р. Укучыларыбызга тулы д?валау комплексы т?гъдим ителде: кислородлы коктель, ароматерапия, л?м бел?н д?валану, т?рле исемле ??м эффектлы ванналар, массаж, ЛФК, д?валану гимнастикасы, магнитотерапия ??м башкалар, ??м башкалар. Бер с?гать д?вамында 8 процедура ?ттел?р балалар. К?небез с?нгать 9да ирт?нге аш бел?н башланып, аннары процедуралар кабул итеп, шуннан со? ди?гез буенда й?реп шифалы ?авасын сулау иде. 13.00. - т?шке аш, аннары - тыныч йокы, полдник. Анапа ш???ре буенча с?ях?т каралган иде, кичке аш, т?рле-т?рле кызыклы ??м эчт?лекле чаралар, кичке дискотека ??м 20 с?гатьт? йоклау: к?н т?мам. Болар барысы да с?лам?тлекне ныгытып кызыклы ял ит? ?чен каралган иде.    
Балаларга экскурсиял?р оештырылды дип яздым, шуларны? бернич?сен санап кит?м: дельфинарий (укучыларны? к?бесе ?лег? кад?р тере дельфиннарны к?рг?нн?ре булмаган), тарихта ист?лекл?рг? бай Новороссийск ш???рен? эчт?лекле экскурсия ?тте, яш?смерл?р ?чен мавыктыргыч «Рыцарьский турнир”да катнаштык, тау яны бал умартачылыгы бел?н танышып балдан авыз иттек, зоопарклар буенча экзотик хайваннарны карап й?рдек, музейлар (восковые фигуры, краевеческий) ??м башка урыннарда булып кайттык. Аш саен Бюветка минераль су эч?рг? й?рт? идел?р. Ял д?вамында балалар бер-берсе бел?н нык дуслашып ?лгердел?р. Шу?а аерылышу бик мо?су булды.
Татар Пешл? м?кт?бебез укучылары гомумм?н активлар. Т?рле мероприятиял?р ?тк?релг?н чакта тел?п катнаша идел?р. Шу?а у?ышларга ирешеп т?рле-т?рле Грамоталар да алып кайттык.
Б?ген табигать к?ренешл?ре кискен ?зг?р?ч?н. Без килеп т?ш?г? Анапада к?нн?р бик ?ылы торды. Ди?гезд? су коенырга да була иде, аннары салкынайта башлады. Килг?ч 20 градус иде, аннары 13,14к? д? т?ште; аннары тагы к?т?релде. Санаторийны? олы клиентлары барыбер су коендылар, тик балаларыбызга гына р?хс?т булмады.
Ял ит?че укучыларыбыз бер д? тик тормадылар. ??рвакыт н?рс? булса бел?н д? ш?гыльл?н? идел?р. Шу?а вакытны? ?т?е бер мизгелг? ?йл?нде. 8нче ноябрь к?не ?ит?ен тоймадык та; бу ?йг? кайту вакыты иде. Егерме бер к?н ?тте бит! Анапаны? «Голубая волна» санаторийсында бик к??елле ял иттек, кайтасыбыз да килм?де. Биред? булганнарына балалар бик шат; ата-аналарын бик сагынган булсалар да кайтасылары килм?де. Тагын калыр идек, я тагы елга булса, тагын бирег? ял ит?рг? килер идек, дип тел?кл?рен белдердел?р. Унынчы ноябрь к?нне безне к?зге Саранск ш???ре каршы алды. К?нд?лек яш?? режимыбызга килеп кердек. Берг?л?п ялда ?тк?н ист?лекл?рне я?артып торабыз. Бу с?ях?т гомерг? сагынып с?йл?рг? калды.
Р?х?тл?неп ял ит?ебезне оештыручыларга ??м Татар Пешл? урта м?кт?п директоры Флора ?хм?т?ан кызы Шамоновага бик зур р?хм?тл?р белдер?без.

Сания Саляева