Мордовия районнары м?кт?пл?ренд? Б?тенроссия ф?н олимпиадаларыны? муниципаль этабы старт алды. Ноябрь аеннан ф?н олимпиадаларда 7-11нче сыйныф укучылары 21 ф?н буенча ?з белемн?рен к?рс?т?ч?к. М?кт?п турыннан со? – район, аннары республика, ? н?ти??д? республиканы? и?-и?н?ре Б?тенроссия этабында катнашырлар. Мордовияд?н ?тк?н ел Б?тенд?нья олимпиадасында ?и?еп кайтучыбыз турында язган идек. Рузаевка районында олимпиадалар турында х?б?р бел?н таныштырып кит?без. ?йтеп кит?рг? кир?к: т?рле предметлар буенча олимпиадаларда ?и??чел?р ??рвакыт, Саранск ш???ренн?н кала, Рузаевка районыныкылар икенче урында булалар. М?с?л?н, ?тк?н ел н?ти??л?рен иск? алу ?ит?. М?кт?п туры олимпиадаларында катнашкан 1137 укучыны? 681 – ?и??че. Быел 12 ноябрьд?н 18 декабрьг? кад?р 18 предмет буенча олимпиадаларны? муниципаль турларында 845 укучы катнашырга тел?к белдерг?н, ди район Идар?сенд? м?гариф ?лк?се ?ит?кчесе Венера Раис кызы Ларина. Татар теле ??м татар ?д?бияты турлары да ?тк?н инде.
Л?мбер? районында да олимпиада-ларны? муниципаль турлары д?вам ит?. Татар теле ??м ?д?бияты буенча район биш м?кт?бене? 7-11 сыйныфлар укучылары катнашкан. Барлык районнарга биремн?рне м?гариф министрлыгы ?иб?р? ??м Л?мбер?д? д? шул биремн?р буенча к?чл?рен татар теле буенча 17 укучы, ? ?д?бияты буенча 15?? сынашканнар. Район турларында беренчел?р т?б?нд?:
- татар теле осталары - Сюбаев Адель (Черемиш т?п м?кт?бе, 7 кл.), Сюбаева Алсу (Пензятка урта м?кт?бе, 8 кл.), Маулиханов Азамат (Черемиш т?п м?кт?бе, 9 кл), Карабанова Линиза (Кырви урта м?кт?бе, 10 кл.), Абдрашитова Динара (Аксен урта м?кт?бе, 11кл.); - ?д?бият яратучылар - Сюбаев Адель (Черемиш т?п м?кт?бе, 7 кл.), Сюбаева Алсу (Пензятка урта м?кт?бе, 8 кл.), Хамидуллова Рената (Татар Таула урта м?кт?бе, 9кл.), Качкова Алена (Пензятка урта м?кт?бе, 10 кл.), Карабанов Руслан (Кырви урта м?кт?бе, 11кл.). Республика турында аларга у?ышлар телибез. К?члел?р ?и?еп чыгачак.

Н.Х?лил