?ир й?зенд? б?хетле булып яш?р ?чен ис?нлеге, тырыш  хезм?те ??м матурлык с?юч?н й?р?ге кир?к кешег?. Хезм?т ветераны Ликман Шабан улы Шамяунов Л?мбер? районы матур табигать кочагына урнашкан Мельцапино авылында туып-?с?, шунда яшь?смер елларын ?тк?р?, гаил? кора, армый-талмый Болотниково колхозында механизотор булып хезм?т ит?. Авыл кешесе эшт?н курыкмый; юлында килеп чыккан авырлыкны ?и??рг? ?йр?нг?н. У?ыш мул булган елларда, халкы бел?н берг?, к?нне-т?нг? ялгап, йокы, ял к?рми, басуда эшл?г?н Ликман Шамяунов. Шулай булса да, авырлыкларга т?зеп, эшен ??рвакыт намус бел?н башкарып килг?н ул. Шу?а авылдашлары арасында авторитеты зур, ?ит?кчел?р тарафыннан бирелг?н б?л?кл?ре д? байтак. Элекке колхозда авыл халкы эшл?г?нен? к?р? акчасын да, ашлыгын да алган, терлек асрап, р?х?тл?неп яши белг?н. Шул чорда Ликман Шамяунов гаил? корып,  д?рт бала т?рбиял?п ?стерг?н. Х?зер Ш?миле, Р?шите, Кларасы ??м Гелшаты хезм?тне, ?тил?ре кебек, яратып яшил?р. ?тисене? механизаторлык эшен д?вам ит?че уллары да у?ышлылар; тырыш хезм?тл?ре, матур гаил?л?ре бизи аларны. Милли б?йр?мн?рен ?тк?рерг? д? вакыт тапкан Мельцапинолылар. К??ел ачу бер ген? чарасы да Ликман ?ф?ндесез ?тми. Сабантуйларда к??елл?рне ?илкендереп ?ырлар башкарган, республикабыз к?л?менд? барган «Шумбрат, Мордовия!» фестиваленд? катнашкан ?ырчы ул. Бигър?к татарларыбыз “?авапсыз м?х?бб?т» кебек лирик ?ырын олы алкышлар бел?н каршы ала.
М?лс?п? авылы халкы бер-берсен? тер?к булып, ярд?мл?шеп яш?рг? ?йр?нг?нн?р алар. Ликман Шабан улы Шамяунов Л?мбер? районы Болотник авылы Советы (Мельцапино авылы аны? карамагында) депутаты да булып тора. Туган авылы, анда яш?г?н халкы проблемаларын чиш?рг? тырыша; ?ит?кчел?рг? халкы наказларын ?иткер?, у?ай якка чилеше турында кайгыра. М?с?л?н, озак еллар трассадан авылларына кад?р юлны т?зекл?ндер? буенча ??м башкалары. Бетм?с оптимизм чыганагы буларак, ул ?йл?н?-тир?д?ге кешел?рне ?з янына тарта, туплый, аларга яш?? д?рте ?л?ш?. Тормышны? уртасында кайнап, авыл м?нф?гатен кайгыртып, райондашларына и?ат ?имешл?реген ?л?шеп, балалары бел?н горурланып, оныклар с?еп яши гади авыл кешесе. Ликман абый Шамяунов, ?г?р механизаторлык ??н?рен сайламаса, билгеле артист булыр иде, м?гаен. Ул туган ягы табигате матурлыгына сокланып ?ырлар ?ырлый, матур ??м мо?лы м?нгелек м?х?бб?т темасын яктыртканнары да к?п. Кыскасы, халык к??елен? якын к?йл?рне б?ген д? к?йл?п й?ри. Булмаса, картлык к?нн?ренд? шигъриятка к??еле тарта. Хезм?т ветераны Ликман Шамяунов шигырьл?р яза башлаган. Б?ген, язган шигырьл?ренн?н бернич? юлны, т?гъдим ит?без, укып карагыз.
Эх, син карлыгачым, ник ирт? килде?,
Минем адресны син каян белде??
Ирт?н торам да, кичл?рен к?т?м
?тк?н гомерл?р ?ич кайтмас ик?н.
Суларым бетс?, барам коега.
К?н ?тк?н саен к??ел боега.
Боегып й?рм?дем, р?х?т к?рм?дем;
Картайганымны ?зем сизм?дем.
Белешм?. 1869нчы елгы «Список населенных мест Пензенской губернии» диг?н документта Мельцапино Инсар ?язенд?ге 42 йортлы авыл дип язылган. Б?ген авылда чын-чынлап бернич? дист? кеше яши, ? ??й к?нн?ре, табигатьне? матур кочагында урнашкан почмак, кунаклардан г?рли. М?лс?п? авылы 145 еллык юбилеен (21 июнь) уздырганда да шулай булды. Ликман Шабан улы авылыны? «мазарлар»ында булган ташлар 300 еллык тарихны саклыйлар, ди. М?лс?п? д? шул вакытта барлыкка килг?ндер дип уйларга урын бар

 

Н. Х?лил