С?л?т диг?нд? – я ул бар, я ул юк! Минем бел?н килешерсез дип уйлыйм. Бар яктан да с?л?тлде укучыларны? берсе – Рузаевка районы Татар Пешл? урта м?кт?бе 11 сыйныф укучысы Альмира Ларина. 10 декабрьд? яшь с?л?тл?р арасында рус, мукшы, ?рз?, татар телл?ренд? и?ат ит?чел?р ?чен  «С?л?тле йолдызчыклар» диг?н очрашу ?тте. Алдынгылар арасында ?аман Альмира.
Мордовия м?кт?пл?ренд? туган телне саклап калу ?чен к?п тырышлык укытучыларыбыз к?рс?т?. Бу хезм?тл?ре ?чен зур р?хм?т ??м кил?ч?кт? у?ышлар гына к?теп торсын аларны. К?пме к?п тапкыр алар турында язсам да аз булыр т?сле тоела. Мен? тагын Татар Пешл?се авылы м?кт?бе турында. Бу м?кт?пт? и?ади коллектив, акыллы ??м булдыклы директор, тырыш ??м с?л?тле балалар. ??р ел ?т? торган «С?л?тле йолдызчыклар» диг?н чарада бу м?кт?п укучыларын нич?нче тапкыр катнашалар дип д?ресен ген? ?йт? алмыйм, ?мма ?тк?н ел катнашып б?л?кл?р алулары турында язганым х?терд?. Быел тагы Альмира Ларина укытучысы Саляева Сания Спартак кызы б?л?кл?р бел?н кайтып киттел?р бу очрашудан. Т?рле милл?т ч?ч?кл?р б?йл?менд? татарлар лаеклы урын алдылар. Балаларыбыз язучылык бел?н ш?гыльл?нмил?р диябез, ?мма аз булса да бар алар. Б?лкем улкад?р ук шома да т?гел язулары, ?мма к??елл?ре и?атка тарта: я анда, я биред? шундыйлар табыла.
Тагы т?рле яктан с?л?тле укучы турында ?йтерг? телим; язганыбыз да бар. Ул укуда да, и?атта да, эшт? д? булдыклы: ?йб?т укый, т?рле конкурсларда – ?и??че, шигырьл?р д? яза. Исеме а?ы? – Роберт Кильдеев, Кадошкино районы Большие Поляны гомуми т?п м?кт?бе 9 сыйныф укучысы.
Белг?небезч?, быел адмирал Ф.Ф.Ушаков тууына 270 ел, 310 ел ди?гез пехотасы барлыкка килг?нг?, 225 ел Федор Федорович ?ит?кчелегенд?ге рус эскадрасыны? туркларныкын ?и??г? (День воинской славы России). ??м 205 ел элек (1810 елда) отставкага китк?ч, Мордовияне? Темник районы Алексеевка авылына яш?рг? к?ченеп кил? елы Ф.Ф.Ушаковны?. Шул даталарга багышлап, республикабызда яшь?смерл?р арасында «Ушаков. Россия. Флот» диг?н конкурс 1 сентябрьд? «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Республики Мордовия на 2011 - 2015 годы»  Мордовиябез программасы кысалары нигезенд? игълан ителг?н иде. ? 1 декабрьд? н?ти??л?ре билгеле булды.
8 декабрьд? Саранскта урнашкан Л.П.Кирюков исеменд?ге музыка училищесында  рус адмиралы Ф.Ф.Ушаковны? 270-еллык юбилеена багышланган тантаналы кич?д? конкурс программасы буенча «?д?би-музыкаль композиция», «Музыкаль и?ат», «?д?би и?ат», «С?нгать и?аты», «С?нгатьле уку» номинациял?ренд? республикабызны? 18 районыннан катнашкан 500 и?ади эш б?ял?нде.
Кадошкино районы МБОУ «Большеполянская ООШ» конкурска ?ч эш т?гъдим итк?н. «?д?би и?ат» номинациясенд? 9 сыйныф укучысы Кильдеев Роберт ?зе язган «Схватка» диг?н шигыре ?чен (?ит?кчесе – рус теле ??м ?д?бияты укытучысы Светлана Ш?мил кызы Абаева)  Ф.Ф.Ушаков исеменд?ге 3 д?р??? грамотасы ??м кыймм?тле б?л?к бел?н б?л?кл?нг?н.
С?л?тлел?р чишм?се саекмасын. У?ышлар телибез.

Наил? Насырова