Латышовка авылы со?гы елларда алгылар р?тенд?: алар у?ышлылар да, булдыклылар да. Район ??м республика к?л?менд?ге чараларны? Латышовкада еш ?т?е мо?а д?лил.
Авыл да ??рьяклап у?ай урнашкан - федераль трассада ??м д?рт юлны? чатында. Н?рс? бел?н у?ышлылар дип сорарсыз? Беренчед?н, ?кренл?п йортлар т?зил?р Латышовка ?иренд?. Яшьл?р туган авылларында, аз булса да, кала, гаил? кора. Биред? районны? авыл ху?алыгы тармагы башланып кит?. 2005нче елда авыл администрациясен Римма ?мин кызы Арюкова ?ит?кли. Ул эшлекле, актив, кешелекле, ??рбер эшк? зур ?аваплылык бел?н караган кеше. «Юлдаш» газетабызда эшл?ре турында укып кил?сез. У?ышлы ?ит?кче ик?нен? тагы бер д?лил. Бу урында Латыш авылы халкы газетабызны к?пл?п яздырып алулары турында ?йтеп кит? урынлы; Латышовка авылы татарларыны? милли рухлы булулары, татар тормышы бел?н кызыксынып яш??л?ре турында с?йли.
Римма ?мин кызы Арюкованы? коллективы да ?зе т?сле тырыш, булдык-лы.  Алар: бухгалтер Рива ?мин кызы Симаева биред? 12 ел тырышып барлык вазыйфаларын ?т?п кил?. ?ирле ?зидар? эшен? гомерен багышлаган тагы бер хезм?тк?рл?ре - Рима Ариф кызы Бикмурзина. Ул ?иде ел Латышовка администрациясенд? эшли. Лаеклы ялга чыгып эшен яшь буынга, Венера Равил кызы Бадамшинага тапшыра. Коллективтагы стабильлек алларына куелган к?п кен? м?сь?л?л?рне у?ышлы х?л ит?рг? булыша. Латышовка авылы администрациясе ?илк?сенд? т?рле чаралар -  «?й», район ??м республиканыкы. Авыл ?зидар? ??м киресенч? ?зидар? авыл бел?н яши. ?ле ген? ?тк?н профессионал б?йр?мн?рен (День местного самоуправления)  Латыш авылы коллективы ?йб?т н?ти??л?р бел?н каршылыйлар.  Авыл ?ит?кчесе ?зене? интервьюсында болай ди: “Башкарган эшл?ребез к?п, ди ?ит?кче Римма ?мин кызы. - Беренче авыл ?ыенын ??м беренче чиш?се м?сь?л? куелуын б?генге к?к исемд?. Ул кил?се елга гына т?гел, ? дист?л?г?н елларга куелган т?п м?сь?л?л?рне? берсе - авылда водопровод булдыру. Су авылда юк диярг? була иде ул заманда, булганы да ямакланган, эшт?н чыккан су?тк?ргеч... Вакыты ?чен чишеп була торган м?сь?л? д? т?гел иде шул. ? берг?, халык, авыл бел?н эшл?г?н эшл?р у?ышка иреш? ик?нлеген т??риб? к?рс?т?. Авыл тормышында зур ярд?м к?рс?т?че федераль ??м республика программалары – «Чистая вода», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Сельские дороги» эшл?п кил?. Х?зер авыл М?д?ният сараебыз да ремонтланылды, к?н тал?бе буенча эшл?нелг?н гомуми белем бир? урта м?кт?бебез д? бар.  Яшь гаил?л?ребез туган Латышовка авылында йортлар сала, Картлей авылында (безне? администрацияг? кер?л?р) коелар казылды, авыл урамнарында  элек биш лампочка янса, б?ген - кырык, безд?, мактанып ?йт?ем булмасын, районыбызда и? алдынгы ФАП эшли. Якташ батырларыбызга куелган ??йк?лне ?и?? к?нен? реконструкциял?штердек. Авыл кешесе тормышын елга аркылы к?перчек, тротуар ясау, грейдерлаштырылган урам да ?и?ел?йт?. Болары эшл?нелг?нн?ренн?н бернич?се ген?, эшл?н?сел?ре - бихисап к?п. Шулар арасында авылыбыз ??м к?рше Картлей зиратлыкларына юл ясату да. Латыш авылы халкыны? хыялын – авыл стадионы т?з?не тормышка ашырасы бар.
Мен? шулай халыкка хезм?т ит? торган  кешел?ре бел?н яши Мордовияне? татар авыллары.

Наил? Насырова