Гомуми м?йданнарны? 32 проценты. Бу хакта Мордовия авыл ху?алыгы министрлыгы сайтында х?б?р ителг?н. Ковылкино, Кочкурово, Темников, Теньгушево районнарында ч?ч? эшл?ре югары темп бел?н алып барыла, анда к?зге арыш ??м бодай м?йданнарны? 0,1 процентын алып тора.
Шул ук вакытта республиканы? б?т?н районнарында, я?гырларга карамастан, к?зге культуралар ч?ч?не активлаштыра башладылар.